Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 12 (3) 2013 strony: 5-13

Cezary Beker, Tomasz Andrzejewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Model wzrostu niepielęgnowanych drzewostanów sosnowych
I. Lokalny model referencyjny PINUS ZIELONKA

słowa kluczowe: model wzrostu, sosna zwyczajna, drzewostany niepielęgnowane, lokalny model referencyjny
streszczenie:

Wieloletni program badawczy prowadzony na stałych powierzchniach doświadczalnych pozwolił skonstruować lokalny referencyjny model wzrostu drzewostanów (PINUS ZIELONKA). Na podstawie materiału empirycznego, odpowiednio wyselekcjonowanego pod względem ilościowym i jakościowym, dobrano funkcje regresji. W przypadku zależności stochastycznych, kiedy wartości przyjmowane przez zmienną zależną są obarczone błędami losowymi, w dopasowaniu funkcji zastosowano metodę najmniejszych kwadratów. W ostatecznym wyborze funkcji i algorytmów kierowano się wielkością współczynników determinacji i wtórnych błędów procentowych. Opracowany model wzrostu może być wykorzystany do szacowania nadziemnej biomasy i sekwestracji węgla niepielęgnowanych drzewostanów sosnowych na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_3_2013.pdf

For citation:

MLA Beker, Cezary, and Tomasz Andrzejewski. "Growth model of unthinned Scots pine stands
I. Local reference model PINUS ZIELONKA." Acta Sci.Pol. Silv. 12.3 (2013): .
APA Beker C., Andrzejewski T. (2013). Growth model of unthinned Scots pine stands
I. Local reference model PINUS ZIELONKA. Acta Sci.Pol. Silv. 12 (3),
ISO 690 BEKER, Cezary, ANDRZEJEWSKI, Tomasz. Growth model of unthinned Scots pine stands
I. Local reference model PINUS ZIELONKA. Acta Sci.Pol. Silv., 2013, 12.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume12/issue3/abstract-1.html