Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 12 (1) 2013 strony: 5-13

Katarzyna Glazar

Poznań University of Life Sciences

Analiza efektywnego czasu okrzesywania i przerzynki drzew z użyciem pilarki spalinowej na podstawie wybranych pozycyjnych parametrów opisowych

słowa kluczowe: okrzesywanie, przerzynka, czas efektywny, drzewostany sosnowe
streszczenie:

 

Czas efektywny to czas, podczas którego urządzenie obrabia bądź przetwarza zgodnie z przeznaczeniem przedmiot pracy, a zespoły robocze urządzenia znajdują się pod obciążeniem. Celem badań była analiza efektywnego czasu okrzesywania i przerzynki drzew z użyciem pilarki spalinowej, dwóch wariantów technologicznych, na podstawie wybranych pozycyjnych parametrów opisowych. Drzewa usuwane w prowadzonym zabiegu trzebieży wczesnej były umiarkowanie zróżnicowane ze względu na efektywny czas okrzesywania i przerzynki. W wariancie z okrzesywaniem prowadzonym w stopniu co najmniej dobrym, uzyskany ujemny współczynnik asymetrii kwalifikuje rozkład efektywnego czasu okrzesywania i przerzynki jako rozkład o słabej asymetrii lewostronnej.  Z kolei w wariancie z okrzesywaniem zgrubnym, dodatni współczynnik asymetrii kwalifikuje rozkład efektywnego czasu okrzesywania i przerzynki jako rozkład o słabej asymetrii prawostronnej.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_1_2013.pdf

For citation:

MLA Glazar, Katarzyna. "Order statistics of effective active time of limbing and conversion at use chainsaw." Acta Sci.Pol. Silv. 12.1 (2013): .
APA Glazar K. (2013). Order statistics of effective active time of limbing and conversion at use chainsaw. Acta Sci.Pol. Silv. 12 (1),
ISO 690 GLAZAR, Katarzyna. Order statistics of effective active time of limbing and conversion at use chainsaw. Acta Sci.Pol. Silv., 2013, 12.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume12/issue1/abstract-1.html