Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 12 (2) 2013 strony: 35-48

Mariusz Szczepański, Dorota Wrońska-Pilarek, Magdalena Janyszek

Poznań University of Life Sciences

Okazałe lipy gminy Lipka (województwo wielkopolskie)

słowa kluczowe: gmina Lipka, okazałe lipy, pomniki przyrody
streszczenie:

 

W gminie Lipka zinwentaryzowano 105 okazałych lip. Najliczniej występuje Tilia cordata Mill. (95 drzew). Pozostałe gatunki – T. ×europaea L., T. platyphyllos Scop. i T. tomentosa Moench – mają udział nieznaczny. Większość (67) cennych lip rośnie przy drogach powiatowych, lokalnych i gruntowych, tworząc aleje. Przeważają lipy znajdujące się w dobrym i bardzo dobrym stanie zdrowotnym. Wśród okazałych lip znajdują się trzy istniejące pomniki przyrody oraz 55 drzew o obwodach pomnikowych. Dzięki pełnej dokumentacji dendrologicznej można będzie chronić okazałe lipy, które mogą stać się jedną z ważnych atrakcji turystycznych gminy Lipka.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_2_2013.pdf

For citation:

MLA Szczepański, Mariusz, et al. "Impressive lime trees in the Lipka commune (Wielkopolska Voivodeship)." Acta Sci.Pol. Silv. 12.2 (2013): .
APA Szczepański M., Wrońska-Pilarek D., Janyszek M. (2013). Impressive lime trees in the Lipka commune (Wielkopolska Voivodeship). Acta Sci.Pol. Silv. 12 (2),
ISO 690 SZCZEPAńSKI, Mariusz, WROńSKA-PILAREK, Dorota, JANYSZEK, Magdalena. Impressive lime trees in the Lipka commune (Wielkopolska Voivodeship). Acta Sci.Pol. Silv., 2013, 12.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume12/issue2/abstract-4.html