Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 12 (2) 2013 strony: 13-22

Damian Mordas1, Roman Wojtkowiak2, Marian Wiśniewski3, Wojciech Ratajczak4

1Lubin Forest District, Regional State Forest Directorate Wrocław
2
Poznań University of Life Sciences
3
Babimost Forest District, Regional State Forest Directorate Zielona Góra
4
Bolewice Forest District, Regional State Forest Directorate Szczecin

Zmiany wilgotności podczas przechowywania sadzonek w pojemnikach styropia¬nowych w kontenerach osłoniętych różnymi materiałami wystawionymi na wolnym powietrzu

słowa kluczowe: daglezja, wielodoniczki, opończe z agrotkaniny, przechowywanie, transport, stelaże, sadzonki, wilgotność
streszczenie:

 

Transport sadzonek, ze względu na istotny wpływ rodzaju użytego okrycia przestrzeni ładunkowej, jest bardzo istotnym zagadnieniem w procesie odnawiania lasu poprzez sadzenie. Z punktu widzenia hodowcy materiał użyty do odnowień powinien spełniać określone normy jakościowe oraz cechować się dużą żywotnością. Warunki, w jakich odbywa się transport nie są bez znaczenia, dotychczas nie prowadzono jednak szczegółowych badań odnośnie zmian wilgotności zachodzących pod opończami podczas transportu, a także ich wpływu na materiał sadzeniowy. Osłonięcie przestrzeni ładunkowej opończą wpływa w różnoraki sposób na transportowany towar, nie tylko podczas przejazdów, lecz również na postoju (ze względu na klimat, który może się wytwarzać pod opończą). W takich warunkach dochodzi do zmian wilgotności i temperatury powietrza, co stwarza ryzyko przesuszenia sadzonek bądź „zaparzenia” ich pędów w wyniku niekorzystnego oddziaływania obu tych czynników. Zbadanie przebiegu zmian wilgotności w zależności od rodzaju zastosowanego okrycia – w trakcie przechowywania sadzonek podczas całego procesu załadunku, transportu i rozładunku łącznie z okresem przestojów – umożliwia podjęcie właściwej decyzji co do wyboru materiału, z którego będzie wykonana opończa. Wyniki badań pozwoliły ustalić, że materiał, z którego produkuje się okrycia ładunków ma bardzo duży wpływ na przebieg zmian wilgotności powietrza wewnątrz przestrzeni ładunkowej. Ponadto zastosowanie niewłaściwego materiału doprowadziło do uszkodzenia pędów sadzonek, powodując ich odbarwienia. Nie zaobserwowano zaparzania się sadzonek, ale występujące warunki mogły stworzyć duże zagrożenie dla żywotności materiału sadzeniowego. Transport sadzonek drzew leśnych – z uwagi na rozwój i zmiany w podejściu do produkcji sadzonek, ale również i modelu szkółkarstwa leśnego – z pewnością wpłynie istotnie na głębsze zainteresowanie się tą tematyką. Zbadanie pewnego zakresu tego zagadnienia, wbrew pozorom istotnego i złożonego, wskazuje na dalszą potrzebę analizowania tematu. Wiadome jest, że sadzonki transportowane w warunkach niewłaściwych, nawet po kilku latach od założenia, w wyraźny sposób obniżają jakość oraz udatność uprawy. Zbadany aspekt warunków wilgotnościowych w przestrzeni ładunkowej, zmieniających się w zależności od rodzaju zastosowanego okrycia, ze względu na wydłużanie się odległości transportowych, czyli również czasu przewozu, wpływa znacząco na konieczność dokładnego rozpoznania zagadnienia.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_2_2013.pdf

For citation:

MLA Mordas, Damian, et al. "Changes in humidity during outdoor storage of seedlings in styrofoam containers on racks covered with different materials." Acta Sci.Pol. Silv. 12.2 (2013): .
APA Mordas D., Wojtkowiak R., Wiśniewski M., Ratajczak W. (2013). Changes in humidity during outdoor storage of seedlings in styrofoam containers on racks covered with different materials. Acta Sci.Pol. Silv. 12 (2),
ISO 690 MORDAS, Damian, et al. Changes in humidity during outdoor storage of seedlings in styrofoam containers on racks covered with different materials. Acta Sci.Pol. Silv., 2013, 12.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume12/issue2/abstract-2.html