Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 12 (1) 2013 strony: 15-27

Mariusz Kormanek

University of Agriculture in Krakow

Wyznaczenie wpływu zagęszczenia gleby na kiełkowanie i wzrost siewek buka pospolitego w warunkach laboratoryjnych

słowa kluczowe: nacisk jednostkowy, kiełkowanie, parametry wzrostowe, buk pospolity
streszczenie:

 

W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad wpływem różnego zagęszczenia gleby, wywołanego zmiennym naciskiem jednostkowym, na kiełkowanie i parametry wzrostowe buka pospolitego. Glebę do badań pobrano z lasu, a następnie wsypano do specjalnie przygotowanych cylindrów z PCV. Na glebę w cylindrach wywierano nacisk jednostkowy stemplem na stanowisku do statycznego zagęszczania gleby. Wywierano naciski jednostkowe o wartościach od 50 do 300 kPa, z rozdzielczością 50 kPa. Każdy wariant nacisku oraz kontrol bez wywieranego nacisku powtórzono trzykrotnie. W każdym cylindrze wysiano po 21 nasion buka pospolitego, a cylindry umieszczono w warunkach kontrolowanych. Po upływie 2,5 miesiąca mierzono parametry uzyskanych sadzonek. Przeanalizowano 234 sadzonki (wysiano 441). Stwierdzono, iż na roś­liny miało wpływ miejsce wysiewu w cylindrze. Wystąpiły istotne korelacje pomiędzy wartością wywartego nacisku jednostkowego a długością systemu korzeniowego zarówno sadzonek wysianych poza miejscem bezpośredniego oddziaływania stempla, jak i wszystkich rozpatrywanych sadzonek łącznie. Ze wzrostem wartości nacisku jednostkowego malała długość systemu korzeniowego. Miejsce wysiewu nasion okazało się również istotne dla średnicy szyi korzeniowej, suchej masy korzenia oraz całej sadzonki.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2013.pdf

For citation:

MLA Kormanek, Mariusz. "Determination of the impact of soil compaction on germination and seedling growth parameters of common beech in the laboratory conditions." Acta Sci.Pol. Silv. 12.1 (2013): .
APA Kormanek M. (2013). Determination of the impact of soil compaction on germination and seedling growth parameters of common beech in the laboratory conditions. Acta Sci.Pol. Silv. 12 (1),
ISO 690 KORMANEK, Mariusz. Determination of the impact of soil compaction on germination and seedling growth parameters of common beech in the laboratory conditions. Acta Sci.Pol. Silv., 2013, 12.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume12/issue1/abstract-2.html