Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 12 (2) 2013 strony: 23-33

Damian Mordas1, Roman Wojtkowiak2, Marian Wiśniewski3, Krzysztof Zembrowski4

1Lubin Forest District, Regional State Forest Directorate Wrocław
2
Poznań University of Life Sciences
3
Babimost Forest District, Regional State Forest Directorate Zielona Góra
4
Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznań

Zmiany temperatury podczas przechowywania sadzonek w wielodoniczkach styropianowych w kontenerach osłoniętych różnymi materiałami wystawionymi na wolnym powietrzu

słowa kluczowe: agrotkanina, daglezja, opończa, przechowywanie, sadzonki, regały, transport, temperatura
streszczenie:

 

Badania nad opracowaniem nowej koncepcji transportu sadzonek w pojemnikach styropianowych, przewożonych w kontenerach, na specjalnie do tego celu skonstruowanej naczepie, odnoszą się do problemu ze względu na istotny wpływ rodzaju użytego okrycia ładunku. Specyficzny mikroklimat, wytwarzający się w przestrzeni ładunkowej przykrytej opończą, jest czynnikiem w różnoraki sposób wpływającym na przewożony towar zarówno podczas przejazdów, jak i na postoju. Bardzo istotne więc okazuje się zagadnienie warunków klimatycznych wytwarzających się pod opończą w powiązaniu z rodzajem przewożonego towaru. Obejmuje transport sadzonek ze szkółki do miejsca przeznaczenia, przechowywanie na postoju, przygotowywanie do załadunku lub czas po rozładowaniu i opóźnionym wysadzeniu na powierzchni. Powstaje wówczas ryzyko przesuszenia sadzonek bądź ich przemarznięcia. Dlatego niezmiernie istotna staje się technologia transportu sadzonek, począwszy od ich przygotowania na szkółce, poprzez transport na miejsce przeznaczenia i dalsze postępowanie do momentu ich wysadzenia w grunt. Badania nad transportem sadzonek zmierzają do oceny jak rodzaj materiału, z którego są wykonane okrycia przestrzeni ładunkowej, wpływa na zmiany temperatury
w jej wnętrzu. Rejestracja pomiarów wykonywanych czujnikiem temperatury i wilgotności firmy Vaisala, w warunkach istniejących w przestrzeni ładunkowej, pozwoliła zaobserwować przebieg zmian warunków, zachodzących pod stropem kontenera służącego do transportu, w igliwiu i w glebie transportowanych sadzonek. Poznanie przebiegu zmian temperatury – w zależności od rodzaju okrycia i okresu przetrzymywania pod okryciem – ma duże znaczenie i pozwala na właściwie dopasowanie elementów składających się na wykonanie całego procesu spedycji. Wyeliminowanie rozpoznanych błędów ma znaczenie dla jakości dostarczonego materiału, związanej z tym udatności zakładanych upraw i płynących z tego korzyści ekonomicznych. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że materiał, z którego są wykonane osłony kontenerów ma bardzo duży wpływ na przebieg zmian temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz przestrzeni ładunkowej.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_2_2013.pdf

For citation:

MLA Mordas, Damian, et al. "Changes in temperature during seedling storage in styrofoam multipots kept on shelves in outdoor containers under different cover materials." Acta Sci.Pol. Silv. 12.2 (2013): .
APA Mordas D., Wojtkowiak R., Wiśniewski M., Zembrzycki K. (2013). Changes in temperature during seedling storage in styrofoam multipots kept on shelves in outdoor containers under different cover materials. Acta Sci.Pol. Silv. 12 (2),
ISO 690 MORDAS, Damian, et al. Changes in temperature during seedling storage in styrofoam multipots kept on shelves in outdoor containers under different cover materials. Acta Sci.Pol. Silv., 2013, 12.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume12/issue2/abstract-3.html