Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 12 (4) 2013 strony: 55-65

Bogna Zawieja, Katarzyna Kaźmierczak

Poznań University of Life Sciences

Wpływ usłonecznienia na przyrost wysokości sosny

słowa kluczowe: korelacja, warunki meteorologiczne, analiza regresji, warunki pogodowe, sosna zwyczajna
streszczenie:

Przyrost wysokości jest jedną z podstawowych cech dendrometrycznych sosny zwyczajnej. Jest on wykorzystywany do oceny kondycji drzew oraz określania okresowego przyrostu na promieniu. Duży wpływ na wielkość przyrostu wysokości mają warunki meteorologiczne w czasie kształtowania się pąków drzewa oraz podczas ich wzrostu. Długość czasu usłonecznienia jest jednym z takich czynników pogodowych. W prezentowanej pracy zajmowano się wpływem usłonecznienia na wielkość bieżących przyrostów wysokości sosen. W analizach wykorzystano współczynnik korelacji oraz postępującą regresję krokową. Wykazano, że badane zależności są istotne statystycznie. Okazało się, iż usłonecznienie występujące podczas sezonu wegetacyjnego, zwłaszcza
w miesiącach zimowych, wiosennych oraz w lipcu, miało największy wpływ na przyrosty wysokości badanych sosen.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_4_2013.pdf

For citation:

MLA Zawieja, Bogna, and Katarzyna Kaźmierczak. "The effect of sunshine on the height increment of Scots pine." Acta Sci.Pol. Silv. 12.4 (2013): .
APA Zawieja B., Kaźmierczak K. (2013). The effect of sunshine on the height increment of Scots pine. Acta Sci.Pol. Silv. 12 (4),
ISO 690 ZAWIEJA, Bogna, KAźMIERCZAK, Katarzyna. The effect of sunshine on the height increment of Scots pine. Acta Sci.Pol. Silv., 2013, 12.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume12/issue4/abstract-5.html