Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 12 (3) 2013 strony: 25-36

Artur Chrzanowski, Andrzej Mazur, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biotopy czerwończyka nieparka (Lycaena dispar, Haworth, 1802) i czerwończyka fioletka (Lycaena helle, Denis & Schiffermüller, 1775) (Lycaenidae, Lepidoptera) oraz propozycja postępowania ochronnego na terenach administrowanych przez PGL La

słowa kluczowe: czerwończyk nieparek, czerwończyk fioletek, modraszki, propozycje ochrony
streszczenie:

W czasie inwentaryzacji przyrodniczo-leśnej z terenu Polski wykazano 1597 stanowisk czerwończyka nieparka oraz 111 stanowisk czerwończyka fioletka. Struktura siedlisk, po analizie zebranych materiałów, wskazuje na większe uzależnienie czerwończyka fioletka od wilgotności, w porównaniu z L. dispar, i na mniejsze ich zróżnicowanie. W pracy przedstawiono propozycje postępowania ochronnego mającego na celu zachowanie refugiów obu gatunków czerwończyków na gruntach leśnych. Zaprezentowano zasady postępowania na terenach rozwoju motyla, podając konkretne zestawy czynności i działań na rzecz ich ochrony. Podano terminy użycia insektycydów oraz określono strefy ochronne dla refugiów czerwończyków dostosowane do biologii gatunków w momencie potrzeby użycia insektycydów.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_3_2013.pdf

For citation:

MLA Chrzanowski, Artur, et al. "Habitats of Large Copper (Lycaena dispar, Haworth, 1802) and Violet Copper (Lycaena helle, Denis & Schiffermüller, 1775) (Lycaenidae, Lepidoptera) and protective actions on the territories administered by State Forests National Forest Holdin." Acta Sci.Pol. Silv. 12.3 (2013): .
APA Chrzanowski A., Mazur A., Kuźmiński R., Łabędzki A. (2013). Habitats of Large Copper (Lycaena dispar, Haworth, 1802) and Violet Copper (Lycaena helle, Denis & Schiffermüller, 1775) (Lycaenidae, Lepidoptera) and protective actions on the territories administered by State Forests National Forest Holdin. Acta Sci.Pol. Silv. 12 (3),
ISO 690 CHRZANOWSKI, Artur, et al. Habitats of Large Copper (Lycaena dispar, Haworth, 1802) and Violet Copper (Lycaena helle, Denis & Schiffermüller, 1775) (Lycaenidae, Lepidoptera) and protective actions on the territories administered by State Forests National Forest Holdin. Acta Sci.Pol. Silv., 2013, 12.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume12/issue3/abstract-3.html