Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 12 (1) 2013 strony: 37-44

Danuta Owoc, Józef Walczyk

University of Agriculture in Krakow

Wykorzystanie wierzby energetycznej do produkcji energii na terenie województwa podkarpackiego

słowa kluczowe: wierzba energetyczna, produkcja i wykorzystanie energii z biomasy, plantacje energetyczne
streszczenie:

W pracy przedstawiono analizę przeprowadzonych badań ankietowych wśród zakładów wykorzystujących wierzbę energetyczną Salix Viminalis do produkcji energii na terenie województwa podkarpackiego. Wykazuje ona, że zakłady są zainteresowane produkcją energii z biomasy. Wykorzystanie wierzby energetycznej jako odnawialnego źródła energii (OZE) do produkcji energii z biomasy to bardzo dobre rozwiązanie. Ankietowani odbiorcy jako barierę hamującą rozwój zakładów uznali zbyt małą liczbę producentów, a tym samym i dostarczanego produktu. Chcąc zwiększyć ilość biomasy skupowanej od rolników, zamierzają zachęcić producentów do prowadzenia i powiększania istniejących plantacji przez podpisanie z nimi stałych umów na dostarczanie wierzby energetycznej. Wszystkie zakłady preferują biomasę w formie gotowej zrębki, ale zdają sobie sprawę z braku odpowiednich maszyn do zbioru oraz sprzętu do osuszania.
Te czynniki wpływają na jakość i cenę zrębki, która jest dość wysoka z punktu widzenia producentów.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_1_2013.pdf

For citation:

MLA Owoc, Danuta, and Józef Walczyk. "Use of energy willow for the production of energy in the Podkarpackie province." Acta Sci.Pol. Silv. 12.1 (2013): .
APA Owoc D., Walczyk J. (2013). Use of energy willow for the production of energy in the Podkarpackie province. Acta Sci.Pol. Silv. 12 (1),
ISO 690 OWOC, Danuta, WALCZYK, Józef. Use of energy willow for the production of energy in the Podkarpackie province. Acta Sci.Pol. Silv., 2013, 12.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume12/issue1/abstract-4.html