Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 12 (4) 2013 strony: 33-41

Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz, Zenon Pilarek, Tomasz Kiedrowski

Poznań University of Life Sciences

Wpływ sposobu zagospodarowania pozostałości zrębowych i przygotowania gleby na wysokość 3-letniej uprawy sosnowej

słowa kluczowe: uprawa sosnowa, wysokość, przygotowanie gleby, utylizacja pozostałości zrębowych
streszczenie:

 

Celem pracy było określenie wpływu przygotowania powierzchni zrębowej na wysokość 3-letniej uprawy sosnowej. Analizowano trzy sposoby zagospodarowania pozostałości zrębowych oraz trzy metody przygotowania gleby. Określono strukturę wysokości oraz poddano analizie statystycznej ich średnie wartości w poszczególnych wariantach. Przeprowadzone analizy wykazały znacznie większy wpływ przygotowania gleby niż zagospodarowania pozostałości zrębowych. Statystycznie istotny wpływ na wysokość odnotowano w przypadku spulchnienia i przemieszania gleby za pomocą frezu leśnego, gdzie osiągnięto najmniejsze średnie wartości. Wyoranie bruzd pługiem LPz-75 okazało się najkorzystniejszym wariantem przygotowania gleby. W tym przypadku uzyskano największe wartości wysokości 3-letnich sosen.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_4_2013.pdf

For citation:

MLA Jakubowski, Jakub, et al. "The influence of cutting residues management and soil preparation methods on height of 3-year-old Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantation." Acta Sci.Pol. Silv. 12.4 (2013): .
APA Jakubowski J., Gornowicz R., Pilarek Z., Kiedrowski T. (2013). The influence of cutting residues management and soil preparation methods on height of 3-year-old Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantation. Acta Sci.Pol. Silv. 12 (4),
ISO 690 JAKUBOWSKI, Jakub, et al. The influence of cutting residues management and soil preparation methods on height of 3-year-old Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantation. Acta Sci.Pol. Silv., 2013, 12.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume12/issue4/abstract-3.html