Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 12 (4) 2013 strony: 43-53

Arkadiusz Tomczak

Poznań University of Life Sciences

Wybrane parametry techniczne drewna młodocianego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) – zróżnicowanie pomiędzy klasami biosocjalnymi w drzewostanie panującym

słowa kluczowe: struktura biosocjalna, gęstość umowna, wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien, wytrzymałość na ściskanie statyczne, moduł elastyczności
streszczenie:

 

W pracy porównano gęstość umowną, wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien, wytrzymałość na zginanie statyczne oraz moduł elastyczności drewna młodocianego sosen z różnych klas Krafta. Badania przeprowadzono w ośmiu dojrzałych monokulturach sosnowych, w północno-zachodniej części Polski. Na każdej powierzchni wyselekcjonowano po dziewięć drzew, łącznie badaniem objęto 72 drzewa modelowe (po 24 dla każdej klasy biosocjalnej). Najwyższymi wartościami analizowanych parametrów technicznych charakteryzowało się drewno drzew współpanujących. Najniższymi drewno drzew górujących, dla drewna drzew panujących otrzymano wartości pośrednie. Wszystkie stwierdzone różnice były istotne statystycznie. Podobne zależności zaobserwowano, porównując drewno z różnych części pnia, przy czym największe dysproporcje, często istotne statystycznie, występowały w jego dolnej części.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_4_2013.pdf

For citation:

MLA Tomczak, Arkadiusz. "Selected technical parameters of juvenile wood in Scots pine (Pinus sylvestris L.) – variation between social classes of tree position in the dominant stand." Acta Sci.Pol. Silv. 12.4 (2013): .
APA Tomczak A. (2013). Selected technical parameters of juvenile wood in Scots pine (Pinus sylvestris L.) – variation between social classes of tree position in the dominant stand. Acta Sci.Pol. Silv. 12 (4),
ISO 690 TOMCZAK, Arkadiusz. Selected technical parameters of juvenile wood in Scots pine (Pinus sylvestris L.) – variation between social classes of tree position in the dominant stand. Acta Sci.Pol. Silv., 2013, 12.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume12/issue4/abstract-4.html