Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 12 (1) 2013 strony: 29-36

Wojciech Kowalkowski1, Maria Hauke-Kowalska1, Krzysztof Baszak2

1Poznań University of Life Sciences
2
Spychowo Forest District

Wpływ różnych sposobów nawożenia na wzrost sadzonek świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) w warunkach szkółki leśnej

słowa kluczowe: nawożenie, sadzonki, świerk pospolity, efektywne mikroorganizmy, szkółkarstwo leśne
streszczenie:

Istotą prowadzenia leśnego gospodarstwa szkółkarskiego jest produkcja wysokiej jakości materiału sadzeniowego, który zapewni ciągłość przemianie pokoleniowej w lasach. Nieodzownym jego elementem jest racjonalne nawożenie hodowanych roślin oraz świadome wykorzystanie dostępnych metod aplikacji i nawozów. Badania nad wpływem nawożenia na wzrost świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) mogą posłużyć praktykom szkółkarzom w odpowiednim doborze nawozów niezbędnych do osiągnięcia celu produkcyjnego. W doświadczeniu zastosowano następujące nawozy: „EM Naturalnie Aktywny” (Greenland Technologia EM) – płynny nawóz organiczny z mikroorganizmami glebowymi (zawiera azot w formach organicznych oraz skoncentrowaną dawkę Efektywnych MikroorganizmówTM i Azotobakter), „Bioekor dla iglaków i roślin wrzosowatych” – mineralny nawóz dolistny w formie płynnego koncentratu oraz „Ekolist Standard” – mineralny nawóz dolistny w formie koncentratu płynnego. Badania przeprowadzono w latach 2009-2010 w szkółce leśnej Nadleśnictwa Spychowo. Obiektem badań były szkółkowane sadzonki świerka pospolitego. Doświadczenie założono w układzie doświadczalnym bloków losowych kompletnych. Składało się ono z czterech obiektów (trzy nawozy i obiekt kontrolny) powtórzonych w czterech blokach. W trakcie badań wykonano trzykrotny pomiar wysokości sadzonek, a do analiz wykorzystano także wynikający z tych pomiarów przyrost wysokości. Analiza uzyskanych wyników, zarówno wysokości, jak i przyrostu wysokości, nie wykazała istotnych statystycznie różnic dla każdego z zastosowanych sposobów nawożenia.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2013.pdf

For citation:

MLA Kowalkowski, Wojciech, et al. "Influence of fertilization methods on the growth of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seedlings in a forest nursery." Acta Sci.Pol. Silv. 12.1 (2013): .
APA Kowalkowski W., Hauke-Kowalska M., Baszak K. (2013). Influence of fertilization methods on the growth of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seedlings in a forest nursery. Acta Sci.Pol. Silv. 12 (1),
ISO 690 KOWALKOWSKI, Wojciech, HAUKE-KOWALSKA, Maria, BASZAK, Krzysztof. Influence of fertilization methods on the growth of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seedlings in a forest nursery. Acta Sci.Pol. Silv., 2013, 12.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume12/issue1/abstract-3.html