Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 12 (3) 2013 strony: 37-50

Bartłomiej Wojtkowiak, Dorota Wrońska-Pilarek, Zenon Pilarek

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dendroflora projektowanego rezerwatu „Bełczańskie Starorzecza” nad Odrą (województwo dolnośląskie)

słowa kluczowe: dendroflora, drzewa pomnikowe, dolina Odry
streszczenie:

Projektowany rezerwat „Bełczańskie Starorzecza” jest położony w dolinie Odry na odcinku o długości 19 km i powierzchni ok. 1700 ha. Obszar ten jest chroniony w ramach sieci obszarów Natura 2000, jako część OSO „Łęgi Odrzańskie”. Rośnie tu 45 gatunków roślin drzewiastych z 19 rodzin. W dendroflorze dominują gatunki rodzime (85%), najczęściej związane ze zbiorowiskami roślinnymi typowymi dla dolin rzecznych. Zinwentaryzowano 752 okazałe drzewa o obwodach pomnikowych, zbliżonych do pomnikowych i okazałych. Spośród nich 95 najcenniejszych drzew wytypowano do ochrony w formie pomników przyrody. Odnotowano 178 stanowisk trzech gatunków objętych ochroną prawną (Frangula alnus, Hedera helix, Viburnum opulus). Badany teren jest bardzo cenny pod względem dendrologicznym i w pełni zasługuje na ochronę w formie rezerwatu przyrody

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_3_2013.pdf

For citation:

MLA Wojtkowiak, Bartłomiej, et al. "Dendroflora of the projected reserve “Bełczańskie Starorzecza” of the Odra valley (Dolnośląskie voivodeship)." Acta Sci.Pol. Silv. 12.3 (2013): .
APA Wojtkowiak B., Wrońska-Pilarek D., Pilarek Z. (2013). Dendroflora of the projected reserve “Bełczańskie Starorzecza” of the Odra valley (Dolnośląskie voivodeship). Acta Sci.Pol. Silv. 12 (3),
ISO 690 WOJTKOWIAK, Bartłomiej, WROńSKA-PILAREK, Dorota, PILAREK, Zenon. Dendroflora of the projected reserve “Bełczańskie Starorzecza” of the Odra valley (Dolnośląskie voivodeship). Acta Sci.Pol. Silv., 2013, 12.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume12/issue3/abstract-4.html