Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (1) 2012 strony: 43-47

Paulius Zolubas1, Remigijus Dagilius2

1Lithuanian University of Agriculture
2
State Forest Survey Service

Status ochronny lasów na małych powierzchniach – źródło problemów z kornikami?

słowa kluczowe: kornik drukarz, Ips typographus, zagrożenie, selektywne cięcia sanitarne, leśne siedliska kluczowe, lasy gospodarcze
streszczenie:

 

Wykorzystując technikę GIS, analizowano drzewostany świerkowe uszkodzone przez kornika Ips typographus (L.) w różnych odległościach od małych drzewostanów świerkowych objętych ochroną ścisłą; dla porównania wykorzystano uszkodzenia występujące w pobliżu gospodarczych drzewostanów świerkowych. Średnia miąższość drewna świerkowego pozyskanego w cięciach sanitarnych była istotnie większa w pobliżu drzewostanów świerkowych o statusie ochrony ścisłej (od 14,7 ±2,1 do 17,0 ±3,8 m3/ha) niż w pobliżu drzewostanów gospodarczych (od 9,9 ±0,4 do 11,5 ±0,8 m3/ha). Stwierdzono, że w warunkach występowania endemicznej populacji kornika drukarza na małych powierzchniach ochrony ścisłej (kluczowe siedliska leśne o średniej powierzchni 3,7 ha) zagrożenie sąsiednich drzewostanów świerkowych przez Ips typographus występuje do odległości 450 m.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_1_2012.pdf

For citation:

MLA Zolubas, Paulius, and Remigijus Dagilius. "Small scale conservation status in forests – source of bark beetle problems?." Acta Sci.Pol. Silv. 11.1 (2012): .
APA Zolubas P., Dagilius R. (2012). Small scale conservation status in forests – source of bark beetle problems?. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (1),
ISO 690 ZOLUBAS, Paulius, DAGILIUS, Remigijus. Small scale conservation status in forests – source of bark beetle problems?. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume11/issue1/abstract-4.html