Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (2) 2012 strony: 27-36

Krzysztof Słowiński

University of Agriculture in Krakow

Opory robocze wybranych maszyn do przygotowania grzędy siewnej

słowa kluczowe: szkółki leśne, opory robocze, maszyny szkółkarskie
streszczenie:

Podczas pracy maszyny uprawowe napotykają na opory. Na wielkość obciążeń wpływają najbardziej opory, których źródłem jest obrabiany materiał. W pracy przedstawiono wyniki pomiaru oporów roboczych: brony talerzowej typ U-239 firmy Akpil, naorywacza grzędy siewnej oraz kultywatora z wałem strunowym firmy Egedal. Badania przeprowadzono w otwartej szkółce leśnej w Kłaju wchodzącej w skład Nadleśnictwa Niepołomice. W szkółce przeważają gleby piaszczysto-gliniaste oraz gliniasto-piaszczyste. Pomiary oporów wykonano na trzech kwaterach, gdzie występował ugór czarny. Dla powierzchni badawczych określono zwięzłość i wilgotności gleby (16-24%). Opory robocze maszyn określono metodą przeciągania, stosując tensometryczny czujnik siły. Średnia wartość oporów roboczych zawierała się w przedziałach: od 2,25 kN do 2,82 kN – brona talerzowa, od 2,35 kN do 2,53 kN – naorywacz grzędy siewnej, od 1,50 kN do 2,37 kN – kultywator z wałem strunowym.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_2_2012.pdf

For citation:

MLA Słowiński, Krzysztof. "Working resistance of selected machines for preparation of seedbed." Acta Sci.Pol. Silv. 11.2 (2012): .
APA Słowiński K. (2012). Working resistance of selected machines for preparation of seedbed. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (2),
ISO 690 SłOWIńSKI, Krzysztof. Working resistance of selected machines for preparation of seedbed. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume11/issue2/abstract-3.html