Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (1) 2012 strony: 27-41

Adam Szukała

Poznań University of Life Sciences

Rośliny naczyniowe projektowanego rezerwatu „Gorajskie Parzyska” (Nadleśnictwo Krucz, RDLP Piła)

słowa kluczowe: Gorajskie Parzyska, rośliny chronione, gatunki zagrożone
streszczenie:

 

Na terenie projektowanego rezerwatu „Gorajskie Parzyska” zinwentaryzowano 226 taksonów roślin naczyniowych ze 152 rodzajów i 57 rodzin. Najliczniej reprezentowane są rodziny Fabaceae, Asteraceae, Poaceae, Rosaceae oraz Salicaceae, Caryophyllaceae, Cyperaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Ranunculaceae i Scrophulariaceae. Wyróżniono 19 gatunków „specjalnej troski”, zarówno będących pod ochroną całkowitą bądź częściową, jak i znajdujących się na krajowej lub regionalnej (dla Wielkopolski) „czerwonej liście” gatunków zagrożonych. Pod względem liczby gatunków na tak małej powierzchni (9,26 ha), w porównaniu z całym terenem Moreny Czarnkowskiej, oraz stanowisk gatunków rzadkich i chronionych, obszar ten wydaje się szczególnie cenny.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2012.pdf

For citation:

MLA Szukała, Adam. "Vasular plants of planned natural reserve ‘Gorajskie Parzyska’ (Krucz Forestry, the Regional Directorate of State Forest, Piła)." Acta Sci.Pol. Silv. 11.1 (2012): .
APA Szukała A. (2012). Vasular plants of planned natural reserve ‘Gorajskie Parzyska’ (Krucz Forestry, the Regional Directorate of State Forest, Piła). Acta Sci.Pol. Silv. 11 (1),
ISO 690 SZUKAłA, Adam. Vasular plants of planned natural reserve ‘Gorajskie Parzyska’ (Krucz Forestry, the Regional Directorate of State Forest, Piła). Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume11/issue1/abstract-3.html