Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (2) 2012 strony: 37-51

Arkadiusz Stańczykiewicz, Janusz M. Sowa, Dariusz Kulak, Krzysztof Leszczyński, Grzegorz Szewczyk

University of Agriculture in Krakow

Wpływ pozyskania drewna z użyciem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi na poziom uszkodzeń drzew i odnowienia w trzebieżach drzewostanów sosnowych

słowa kluczowe: procesor trzebieżowy, wciągarka linowa, ciągnik rolniczy, trzebieże wczesne i późne, uszkodzenia drzew i odnowienia
streszczenie:

Badania zostały przeprowadzone w drzewostanach sosnowych, w których zrealizowano selekcyjne trzebieże wczesne i późne. Podczas realizacji zabiegów wykorzystano procesory okrzesująco-przerzynające NIAB 5-15 i HYPRO 450 oraz wciągarkę linową FRANSGÅRD V-6000 GS agregowane z ciągnikami rolniczymi. Pozyskanie drewna przeprowadzono technologiami w ramach systemu drewna krótkiego z wykorzystaniem procesorów oraz w ramach systemu drewna długiego z wykorzystaniem wciągarki linowej. Pozyskane drewno było zrywane na składnice w drugim etapie w sposób podwieszony z wykorzystaniem przyczep samozaładowczych lub w sposób półpodwieszony z wykorzystaniem wciągarki linowej. Pozyskanie drewna z wykorzystaniem procesorów spowodowało uszkodzenia drzew w granicach od 3,1 do 11,3%, a w technologii z wciągarką od 3,0 do 10,9%. Poziom szkód w warstwie odnowienia zawarł się w przedziale od 4,1 do 27,1% na powierzchniach, na których zastosowano procesory. Na powierzchniach, gdzie drewno pozyskano z wykorzystaniem wciągarki uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu od 5,2 do 14,0% egzemplarzy rosnących pod okapem drzewostanu głównego.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_2_2012.pdf

For citation:

MLA Stańczykiewicz, Arkadiusz, et al. "Damage to trees and regeneration layer resulting from timber harvesting with the use of equipment aggregated with farm tractors in thinned pine stands." Acta Sci.Pol. Silv. 11.2 (2012): .
APA Stańczykiewicz A., Sowa J.M., Kulak D., Leszczyński K., Szewczyk G. (2012). Damage to trees and regeneration layer resulting from timber harvesting with the use of equipment aggregated with farm tractors in thinned pine stands. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (2),
ISO 690 STAńCZYKIEWICZ, Arkadiusz, et al. Damage to trees and regeneration layer resulting from timber harvesting with the use of equipment aggregated with farm tractors in thinned pine stands. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume11/issue2/abstract-4.html