Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (1) 2012 strony: 5-16

Dariusz J. Gwiazdowicz1, Jason A. Dunlop2

1Poznań University of Life Sciences
2
Museum für Naturkunde Berlin

Roztocze z podrodziny Arctoseiinae (Acari, Mesostigmata) w kolekcji Museum für Naturkunde w Berlinie

słowa kluczowe: roztocze, Acari, Arctoseius, Iphidozercon, Zerconopsis, Museum für Naturkunde
streszczenie:

 

W pracy przedstawiono wykaz roztoczy z podrodziny Arctoseiinae (Acari: Mesostigmata: Gamasina: Ascidae), które znajdują się w Museum für Naturkunde w Berlinie. Materiał ten pochodzi z bogatej kolekcji Wolfganga Karga, która była zbierana głównie we wschodniej części Niemiec, a także w Szwecji, Chile i Nowej Kaledonii na Pacyfiku. W pracy przeanalizowano 17 gatunków, w tym materiał typowy: Arctoseius brevichelis Karg, 1969, A. dendrophilus Karg, 1969, A. pristinus Karg, 1962, A. resinae Karg, 1969, A. sessiluncus Karg, 1965, Zerconopsis apodius Karg, 1969 and Iphidozercon validus Karg, 1996.

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_1_2012.pdf

For citation:

MLA Gwiazdowicz, Dariusz J., and Jason A. Dunlop. "Subfamily Arctoseiinae (Acari, Mesostigmata) in the Museum Für Naturkunde Berlin." Acta Sci.Pol. Silv. 11.1 (2012): .
APA Gwiazdowicz D.J., Dunlop J.A. (2012). Subfamily Arctoseiinae (Acari, Mesostigmata) in the Museum Für Naturkunde Berlin. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (1),
ISO 690 GWIAZDOWICZ, Dariusz J., DUNLOP, Jason A.. Subfamily Arctoseiinae (Acari, Mesostigmata) in the Museum Für Naturkunde Berlin. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume11/issue1/abstract-1.html