Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 11 (2) 2012 strony: 5-13

Katarzyna Glazar, Jan Bocianowski

Poznań University of Life Sciences

Analiza efektywnego czasu ścinki drzew z użyciem pilarki spalinowej na podstawie wybranych klasycznych i pozycyjnych parametrów opisowych

słowa kluczowe: ścinka drzew, czas efektywny, trzebież wczesna, drzewostany sosnowe
streszczenie:

Czas efektywny to czas, w którym urządzenie obrabia bądź przetwarza zgodnie z przeznaczeniem przedmiot pracy, a jego zespoły robocze są obciążone. Celem badań była analiza efektywnego czasu ścinki drzew z użyciem pilarki spalinowej, na podstawie wybranych klasycznych i pozycyjnych parametrów opisowych. Średni efektywny czas ścinki jednego drzewa w analizowanym drzewostanie, w ramach wykonywanego zabiegu trzebieży wczesnej, wynosił około 2 s. Ze względu na efektywny czas ścinki, ścinane drzewa były bardzo zróżnicowane. Dodatni współczynnik asymetrii potwierdził, że przeważały jednostki o wartościach cechy (efektywnego czasu ścinki) mniejszych niż średnia arytmetyczna – rozkład o asymetrii prawostronnej.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_2_2012.pdf

For citation:

MLA Glazar, Katarzyna, and Jan Bocianowski. "Classical and order statistics of effective active time of felling at use chainsaw." Acta Sci.Pol. Silv. 11.2 (2012): .
APA Glazar K., Bocianowski J. (2012). Classical and order statistics of effective active time of felling at use chainsaw. Acta Sci.Pol. Silv. 11 (2),
ISO 690 GLAZAR, Katarzyna, BOCIANOWSKI, Jan. Classical and order statistics of effective active time of felling at use chainsaw. Acta Sci.Pol. Silv., 2012, 11.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume11/issue2/abstract-1.html