Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (3) 2017 strony: 199-206

Wojciech Szewczyk

Katedra Fitopatologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uwalnianie CO2 z drewna rozkładanego przez Porodaedalea pini w drzewostanach sosnowych

słowa kluczowe: CO2, Porodaedalea pini, rozkład drewna
streszczenie:

Porodaedalea pini (Brot.) Murrill. to grzyb powodujący zgniliznę białą jamkowatą drewna twardzielowego sosny podczas życia drzewa, spotykany w drzewostanach sosnowych na obszarze całego kraju. Celem pracy było określenie ilości uwalnianego CO2 do atmosfery w drzewostanach sosnowych pod wpływem rozkładu drewna powodowanego przez P. pini. W wyniku przeprowadzonych badań na terenie Nadleśnictw Duro-  wo i Łopuchówko stwierdzono od 2,2% do 6,54% drzew porażonych przez P. pini. Na podstawie analizy fragmentów drewna ustalono, że średnia gęstość drewna w I stopniu zgnilizny wynosiła 391 kg/m3, w II – 378 kg/m3, w III – 230 kg/m3, w IV – 91 kg/m3. Średnia gęstość drewna twardzielowego pochodzącego    z drzew bez objawów zgnilizny wynosiła 470 kg/m3 i wahała się od 381 kg/m3 do 650 kg/m3. Zawartość węgla w badanych próbkach drewna twardzielowego bez objawów zgnilizny wynosiła od 48,95% do 54,52%. Za- wartość węgla różniła się istotnie między 4 stopniem zgnilizny a pozostałymi stopniami i wynosiła 58,66%. W wyniku rozkładu drewna do atmosfery uwolniło się od 193,4 kg do 568,4 kg CO2, w przeliczeniu na 1 ha powierzchni drzewostanu.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_3_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.20

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech. "Uwalnianie CO2 z drewna rozkładanego przez Porodaedalea pini w drzewostanach sosnowych [Effect of decomposing heartwood of Scots pine by Porodaedalea pini on CO2 release]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.3 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.20
APA Szewczyk W. (2017). Uwalnianie CO2 z drewna rozkładanego przez Porodaedalea pini w drzewostanach sosnowych [Effect of decomposing heartwood of Scots pine by Porodaedalea pini on CO2 release]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.20
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech. Uwalnianie CO2 z drewna rozkładanego przez Porodaedalea pini w drzewostanach sosnowych [Effect of decomposing heartwood of Scots pine by Porodaedalea pini on CO2 release]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.20
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume16/issue3/abstract-6.html