Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 16 (3) 2017 strony: 215-220

Wojciech Wesoły1, Maria Hauke-Kowalska1, Aleksandra Kempa1, Samuel Śliwa2

1Katedra Hodowli Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Nadleśnictwo Rudy Raciborskie

Wpływ zagęszczenia w kasetach szkółkarskich na wzrost sadzonek dębu i buka

słowa kluczowe: sadzonki kontenerowe, Fagus sylvatica L., Quercus robur L., zagęszczenie siewek, HIKO
streszczenie:

Wybór kasety  szkółkarskiej  jest  bardzo  ważnym  elementem  produkcji  sadzonek.  Zagęszczenie  roślin w szkółce, w okresie wzrostu, jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wzrost siewek, a później sa- dzonek. W pracy analizowano wpływ gęstości siewek w kontenerze szkółkarskim na wzrost jednorocznych sadzonek buka zwyczajnego oraz dębu szypułkowego. W tym celu wykonano dwa doświadczenia: I. Z kaset HIKO V265 wyjmowano co drugą siewkę w dwóch terminach na początku lipca oraz na początku sierpnia.

II. Porównano sadzonki wyprodukowane w kasetach szkółkarskich HIKO V265 i HIKO V250. Badania prze- prowadzono w Gospodarstwie Szkółkarskim w Nędzy (Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, RDLP Katowice). Kasety, o wymiarach zewnętrznych 35×21 cm, różnią się zagęszczeniem roślin na 1 m2. HIKO V250 ma 18 cel o objętości 250 cm3, HIKO V265 – 28 cel o objętości 265 cm3. W każdym doświadczeniu po zakończeniu sezonu wegetacyjnego mierzono wzrost i średnicę szyi korzeniowej sadzonek. Doświadczenie I. Sadzonki buka istotnie różniły się wysokością. Najmniejszą wysokością cechowały się sadzonki, które były rozluź- niane na początku lipca. Termin wykonania zabiegu nie miał wpływu na średnicę szyi korzeniowej. Dla sa- dzonek dębu nie wykazano wpływu terminu zmniejszenia zagęszczenia na wysokość sadzonek. Największą średnicą szyi korzeniowej cechowały się dęby, które były rozluźniane w lipcu. Doświadczenie II. Sadzonki buka wyprodukowane w HIKO V250 i HIKO V265 istotnie różniły się średnicą szyi korzeniowej na korzyść HIKO V250. Nie zaobserwowano różnic wysokości między sadzonkami buka produkowanymi w różnych typach kontenerów. Średnia wysokość sadzonek dębu szypułkowego oraz średnica szyi korzeniowej była istotnie większa w kasetach HIKO V250 niż w kasetach HIKO V265. W świetle badań do produkcji sadzo- nek dębu korzystniejsze wydają się kasety HIKO V250, charakteryzujące się mniejszym zagęszczeniem sadzonek. W przypadku braku kaset o małym zagęszczeniu cel, można zastosować zabieg wyjęcia co drugiej siewki, ale nie później niż na początku lipca.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_3_2017.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.22

For citation:

MLA Wesoły, Wojciech, et al. "Wpływ zagęszczenia w kasetach szkółkarskich na wzrost sadzonek dębu i buka [The influence of density in plant nursery cassettes on the growth of oak and beech seedlings]." Acta Sci.Pol. Silv. 16.3 (2017): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.22
APA Wesoły W., Hauke-Kowalska M., Kempa A., Śliwa S. (2017). Wpływ zagęszczenia w kasetach szkółkarskich na wzrost sadzonek dębu i buka [The influence of density in plant nursery cassettes on the growth of oak and beech seedlings]. Acta Sci.Pol. Silv. 16 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.22
ISO 690 WESOłY, Wojciech, et al. Wpływ zagęszczenia w kasetach szkółkarskich na wzrost sadzonek dębu i buka [The influence of density in plant nursery cassettes on the growth of oak and beech seedlings]. Acta Sci.Pol. Silv., 2017, 16.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2017.3.22
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume16/issue3/abstract-8.html