Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Issue 16 (1) 2017

January - March 2017
Cover (Inner front) Issue 16 (1) 2017 - Cover (Inner front)
Contents Issue 16 (1) 2017 - Contents
Cover (Inner back) Issue 16 (1) 2017 - Cover (Inner back)

Contents:

Issue 16 (1) 2017, pp. 5-16 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.1
Marek Wajdzik, Katarzyna Szyjka, Jacek Skubis, Paweł Nasiadka
Management of populations of big game in the “Puszcza Niepołomicka” Forest Promotional Complex
 
Issue 16 (1) 2017, pp. 17-28 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.2
Bartosz Czernik, Tomasz Maliński, Dorota Wrońska-Pilarek, Sebastian Rymszewicz
Changes in dendroflora of the Dendrological Garden in Lipno (Opolskie voivodeship)
 
Issue 16 (1) 2017, pp. 29-37 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.3
Anna Kożuch, Dorota Rutana, Krzysztof Adamowicz, Izabela Dymitryszyn
Alternative costs of nature conservation in the Dukla Forest District
 
Issue 16 (1) 2017, pp. 39-46 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.4
Katarzyna Kaźmierczak
Biosocial diversity of tree crown length and crown ratio of oak in a 56-years-old stand
 
Issue 16 (1) 2017, pp. 47-52 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.5
Robert Kamieniarz, Marek Panek
Changes in the distribution of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) in Poland in 1992–2015
 
Issue 16 (1) 2017, pp. 53-58 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.6
Ludwik Żołnierz, Bronisław Wojtuń
Verification of assumptions of retrospective studies on alpine transformation of plant communities in the Karkonosze Mts. based on the example of Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. 1926 community
 
Issue 16 (1) 2017, pp. 59-69 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2017.1.7
Roman Jaszczak, Krzysztof Adamowicz, Cezary Beker, Piotr Gołojuch, Grzegorz Rączka, Damian Sugiero, Sandra Wajchman-Świtalska, Mieczysław Turski
Age, species and site structure of forests within the Zielonka Experimental Forest district in 1963– 2014
 

7 matches found

Issue metadata in DOAJ xml format

Issue metadata in POL-index xml format

Issue metadata in DOI CrossRef xml format