Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Creaive Commons

Issue 15 (4) 2016

October - December 2016
Cover (Inner front) Issue 15 (4) 2016 - Cover (Inner front)
Contents Issue 15 (4) 2016 - Contents
Reviewers Reviewers - 2016

Contents:

Issue 15 (4) 2016 pp. 203-213
Anna Ankudo-Jankowska, Monika Starosta-Grala
Temporal and spatial analysis of internal financing of the forest education in the State Forests
 
Issue 15 (4) 2016 pp. 215-221
Jarosław Czarnecki, Jakub Glura, Anna Ankudo-Jankowska
Costs of forest district and statutory duties
 
Issue 15 (4) 2016 pp. 223-227
Tomasz Dudek
Walory krajobrazu leśnego Magurskiego Parku Narodowego a wykorzystanie potencjału rekreacyjnego
 
Issue 15 (4) 2016 pp. 229-246
Marcin K. Dyderski, Anna K. Gdula, Dorota Wrońska-Pilarek
Present plant cover of the areas around the Rusałka Lake in Poznań in conditions of human impact
 
Issue 15 (4) 2016 pp. 247-255
Robert Korzeniewicz, Radosław Wojtaszczyk, Jakub Glura
Impact assessment method of soil preparation on density of Scots pine in the Poddębice Forestry District
 
Issue 15 (4) 2016 pp. 257-267
Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Andrzej Łabędzki, Janusz Majecki
Mayflies (Ephemeroptera) at selected freshwater sites of the Karkonosze National Park (Poland)
 
Issue 15 (4) 2016 pp. 269-295
Andrzej Mazur, Tomasz Klejdysz, Marek Dobrowolski, Szymon Konwerski, Roman Królik, Andrzej Łabędzki, Miłosz A. Mazur, Marek Przewoźny
Saproxylic beetles of Karkonosze (Giant) Mountains. Part I – Checklist
 
Issue 15 (4) 2016 pp. 297-312
Paweł Mizera, Sylwester M. Grajewski, Adrian Kasztelan
The floral characteristics of the road edge effect on the example of a road with low traffic volume in the “Puszcza Notecka” Forest
 
Issue 15 (4) 2016 pp. 313-324
Paweł Rutkowski, Tomasz Wajsowicz, Irmina Maciejewska-Rutkowska, Mirosław Nowiński
Forest soils of the Gardnieńsko-Łebska Spit on the background of some Polish inland dunes in the context of forest natural regeneration
 
Issue 15 (4) 2016 pp. 325-338
Damian Sugiero, Grzegorz Rączka
Natural regeneration in beech stands with complex structure on the example of the Bieszczady National Park
 

10 matches found

Issue metadata in DOAJ xml format

Issue metadata in POL-index xml format

Issue metadata in DOI CrossRef xml format