Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Issue 15 (1) 2016

January - March 2016
Cover (Inner front) Issue 15 (1) 2016 - Cover (Inner front)
Contents Issue 15 (1) 2016 - Contents
Cover (Inner back) Issue 15 (1) 2016 - Cover (Inner back)

Contents:

Issue 15 (1) 2016, pp. 5-11 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.1
Cezary Beker, Kinga Blajer, Roman Jaszczak, Mieczysław Turski
Rate of pine stands on former farmland on the example of the Szczecinek Forest District
 
Issue 15 (1) 2016, pp. 13-21 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.2
Tomasz Jelonek, Jarosław Gzyl, Magdalena Arasimowicz-Jelonek, Arkadiusz Tomczak, Agnieszka Remlein
The infl uence of the selected ratios of trees stability on the wall thickness of tracheids in the Scots pine (Pinus sylvestris L.)
 
Issue 15 (1) 2016, pp. 23-27 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.3
Zbigniew Kołodziej, Piotr Bilański, Marek Pająk
Conservation perspectives for Central European lichen Scots pine forests in Poland
 
Issue 15 (1) 2016, pp. 29-36 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.4
Anna Kożuch
Costs of nature protection and development of biological diversity in forest districts of the Regional Directorate of State Forests in Krakow
 
Issue 15 (1) 2016, pp. 37-41 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.5
Piotr Szczypa
Budgeting in corporate environmental activities
 
Issue 15 (1) 2016, pp. 43-47 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2016.1.6
Radosław Witkowski, Jarosław Góral, Katarzyna Nowik, Grzegorz Rogowski, Katarzyna Skałecka, Andrzej Mazur
Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) – new species of beetle in the Polish fauna
 

6 matches found

Issue metadata in DOAJ xml format

Issue metadata in POL-index xml format

Issue metadata in DOI CrossRef xml format