Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Issue 17 (1) 2018

January - March 2018
Cover (Inner front) Issue 17 (1) 2018 - Cover (Inner front)
Contents Issue 17 (1) 2018 - Contents
Cover (Inner back) Issue 17 (1) 2018 - Cover (Inner back)

Contents:

Issue 17 (1) 2018, pp. 5-16 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.1 , EDITORIAL
Henryk Tracz, Andrzej Mazur, Jan Klimaszewski, Adam Byk
In memoriam: Prof. hab. Andrzej Szujecki, PhD – Portrait and scientific achievements
 
Issue 17 (1) 2018, pp. 17-23 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2 , ORIGINAL ARTICLE
Jolanta Behnke-Borowczyk, Daria Wołowska
The identification of fungal species in dead wood of oak
 
Issue 17 (1) 2018, pp. 25-34 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.3 , ORIGINAL ARTICLE
Anna Kożuch, Jan Banaś, Stanisław Zięba, Magdalena Ryś, Karol Zaborski, Krzysztof Adamowicz
Application of sustainable development indicators to assess the dynamics of changes in forests in the years 1993–2013
 
Issue 17 (1) 2018, pp. 35-46 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.4 , ORIGINAL ARTICLE
Janusz Majecki, Andrzej Łabędzki
Caddis flies (Trichoptera) of the Karkonosze National Park in years 2014–2015
 
Issue 17 (1) 2018, pp. 47-54 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.5 , ORIGINAL ARTICLE
Wojciech Szewczyk, Robert Korzeniewicz
Wood decomposition by Porodaedalea pini in vitro
 
Issue 17 (1) 2018, pp. 55-59 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.6 , ORIGINAL ARTICLE
Wojciech Szewczyk
Economic and energetic effects of occurrence of Porodeadeala pini in north-west Polish forest stands
 
Issue 17 (1) 2018, pp. 61-68 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.7 , ORIGINAL ARTICLE
Krzysztof Turczański, Katarzyna Kaźmierczak
Analysis of chosen dendrometric features of European ash (Fraxinus excelsior L.) growing in diversified habitat conditions
 
Issue 17 (1) 2018, pp. 69-77 , http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.8 , ORIGINAL ARTICLE
Marek Wajdzik, Karol Hink, Katarzyna Szyjka, Paweł Nasiadka, Jacek Skubis
The influence of forest area on the individual quality of red deer males (Cervus elaphus) in the Opole region
 

8 matches found

Issue metadata in DOAJ xml format

Issue metadata in POL-index xml format

Issue metadata in DOI CrossRef xml format