Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue -2001 () pp.

Keywords:
Abstract:

For citation:


Warning: strpos(): Offset not contained in string in /users/0028/jumar/www/public_html/forestry/sqlfunc.php on line 670
MLA , . "." Acta Sci.Pol. Silv. -2001.3 (): .
APA (). . Acta Sci.Pol. Silv. -2001 (3),
ISO 690 , . . Acta Sci.Pol. Silv., , -2001.3: .
Streszczenie w języku polskim:
http://www.forestry.actapol.net/tom-2001/zeszyt3/streszczenie-0.html