Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Submit manuscript
Journal metrics
Indexed in:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
original articleIssue 17 (1) 2018 pp. 25-34

Anna Kożuch1, Jan Banaś1, Stanisław Zięba1, Magdalena Ryś1, Karol Zaborski1, Krzysztof Adamowicz2

1Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2
Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Application of sustainable development indicators to assess the dynamics of changes in forests in the years 1993–2013

Abstract

The purpose of this thesis was to analysis changes in forests managed by the State Forests National Forest Holding based on indicators for sustainable forest management in the years 1993–2013. Diagnostic variables have been normalized using the zero unitarization method. Application of a synthetic indicator has allowed of evaluation of changes over time by one value. In the analyzed period it saw positive developments. They reflect the progress in the implementation of sustainable development in forestry.

Keywords: indicators for sustainable forest management, State Forests National Forest Holding, zero unita- rization method
pub/.pdf Full text available in english in Adobe Acrobat format:
https://www.forestry.actapol.net/issue1/volume/3_1_2018.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.3

For citation:

MLA Kożuch, Anna, et al. "Zastosowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju do oceny dynamiki zmian zachodzących w lasach w latach 1993–2013 [Application of sustainable development indicators to assess the dynamics of changes in forests in the years 1993–2013]." Acta Sci.Pol. Silv. 17.1 (2018): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.3
APA Kożuch A., Banaś J., Zięba S., Ryś M., Zaborski K., Adamowicz K. (2018). Zastosowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju do oceny dynamiki zmian zachodzących w lasach w latach 1993–2013 [Application of sustainable development indicators to assess the dynamics of changes in forests in the years 1993–2013]. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.3
ISO 690 KOżUCH, Anna, et al. Zastosowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju do oceny dynamiki zmian zachodzących w lasach w latach 1993–2013 [Application of sustainable development indicators to assess the dynamics of changes in forests in the years 1993–2013]. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.2018.1.3
Streszczenie w języku polskim:
https://www.forestry.actapol.net/tom17/zeszyt1/streszczenie-3.html