Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 17 (1) 2018 pp. 25-34

Anna Kożuch1, Jan Banaś1, Stanisław Zięba1, Magdalena Ryś1, Karol Zaborski1, Krzysztof Adamowicz2

1Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2
Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

APPLICATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS TO ASSESS THE DYNAMICS OF CHANGES IN FORESTS IN THE YEARS 1993–2013

Keywords: indicators for sustainable forest management, State Forests National Forest Holding, zero unita- rization method
Abstract:

The purpose of this thesis was to analysis changes in forests managed by the State Forests National Forest Holding based on indicators for sustainable forest management in the years 1993–2013. Diagnostic variables have been normalized using the zero unitarization method. Application of a synthetic indicator has allowed of evaluation of changes over time by one value. In the analyzed period it saw positive developments. They reflect the progress in the implementation of sustainable development in forestry.

pub/.pdf Full text available in english in Adobe Acrobat format:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2018.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.3

For citation:

MLA Kożuch, Anna, et al. "Application of sustainable development indicators to assess the dynamics of changes in forests in the years 1993–2013." Acta Sci.Pol. Silv. 17.1 (2018): 25-34. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.3
APA Kożuch A., Banaś J., Zięba S., Ryś M., Zaborski K., Adamowicz K. (2018). Application of sustainable development indicators to assess the dynamics of changes in forests in the years 1993–2013. Acta Sci.Pol. Silv. 17 (1), 25-34 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.3
ISO 690 KOżUCH, Anna, et al. Application of sustainable development indicators to assess the dynamics of changes in forests in the years 1993–2013. Acta Sci.Pol. Silv., 2018, 17.1: 25-34. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2018.1.3
Streszczenie w języku polskim:
http://www.forestry.actapol.net/tom17/zeszyt1/streszczenie-3.html