Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Issues
Submit manuscript
Journal metrics
Indexed in:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 15 (3) 2016 pp. 189-195

Marek Wajdzik1, Katarzyna Szyjka1, Paweł Nasiadka2, Jacek Skubis3, Bartłomiej Rysak1

1Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2
Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
3
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

GOLD MEDAL ANTLERS OF ROE DEER HUNTED IN POLAND IN 1874–2005

Abstract

The aim of the study was to examine individual quality of roe deer hunted in Poland in 1876–2005 and check the impact of the antlers height, their weight and volume on the fi nal valuation. In the study data on the antlers of roe deer summarized in the “Catalogue of hunting trophies 2005” (Dziedzic, 2005) were used. In total of the registry there were 1,152 trophies with gold medal that ranged from 130–226.68 points CIC. The individual quality of roe deer in Poland is very high, and the amount of gold antlers bucks was increasing steadily up to 2005. Only in the last fi ve years of the period ie. in 1999–2005 the number of trophies was 47. Weight and volume had the biggest impact on the total number of points in the measurement of the medal antlers. On average it accounted for respectively 34.7% and 47.3% of their total points.

Keywords: roe deer, Capreolus capreolus, antlers, value of trophy
pub/.pdf Full text available in english in Adobe Acrobat format:
https://www.forestry.actapol.net/issue3/volume/8_3_2016.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.22

For citation:

MLA Wajdzik, Marek, et al. "Złotomedalowe parostki sarny pozyskane w Polsce w latach 1874–2005 [GOLD MEDAL ANTLERS OF ROE DEER HUNTED IN POLAND IN 1874–2005]." Acta Sci.Pol. Silv. 15.3 (2016): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.22
APA Wajdzik M., Szyjka K., Nasiadka P., Skubis J., Rysak B. (2016). Złotomedalowe parostki sarny pozyskane w Polsce w latach 1874–2005 [GOLD MEDAL ANTLERS OF ROE DEER HUNTED IN POLAND IN 1874–2005]. Acta Sci.Pol. Silv. 15 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.22
ISO 690 WAJDZIK, Marek, et al. Złotomedalowe parostki sarny pozyskane w Polsce w latach 1874–2005 [GOLD MEDAL ANTLERS OF ROE DEER HUNTED IN POLAND IN 1874–2005]. Acta Sci.Pol. Silv., 2016, 15.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2016.3.22
Streszczenie w języku polskim:
https://www.forestry.actapol.net/tom15/zeszyt3/streszczenie-8.html