Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 14 (4) 2015 pp. 349-358

Marek Wajdzik1, Jacek Skubis2, Paweł Nasiadka3,Katarzyna Szyjka1, Szczepan Borecki1

1Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

PHENOTYPIC CHARACTERISTICS OFROE DEER BUCKS (CAPREOLUS CAPREOLUS)IN THE OPOLSKIE REGION, SOUTH-WESTERN POLAND

Keywords: roe deer, Capreolus capreolus, antlers, body mass
Abstract:

The aim of the study was to examine the quality of roe deer bucks hunted in 2012/2013 in the Opolskie region (south-western Poland). As a criterion was adopted carcass weight, form and weight of antlers. As a result it was found that the best individuals in terms of weight, form and weight of antler harvested in the field-type hunting inspectorates (forest cover to 10%), and the weakest in areas with more than 40% forest cover. There was also evidence that in areas where the fertile soil dominated (chernozem, alluvial and rendzinas) bucks were significantly heavier and imposed more massive antlers.

pub/.pdf Full text available in english in Adobe Acrobat format:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_4_2015.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.29

For citation:

MLA Wajdzik, Marek, et al. "Phenotypic characteristics ofroe deer bucks (Capreolus capreolus)in the Opolskie region, south-western Poland." Acta Sci.Pol. Silv. 14.4 (2015): 349-358. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.29
APA Wajdzik, M., Skubis, J., Nasiadka, P., Szyjka, K., Borecki, Sz. (2015). Phenotypic characteristics ofroe deer bucks (Capreolus capreolus)in the Opolskie region, south-western Poland. Acta Sci.Pol. Silv. 14 (4), 349-358 http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.29
ISO 690 WAJDZIK, Marek, et al. Phenotypic characteristics ofroe deer bucks (Capreolus capreolus)in the Opolskie region, south-western Poland. Acta Sci.Pol. Silv., 2015, 14.4: 349-358. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFW.2015.4.29
Streszczenie w języku polskim:
http://www.forestry.actapol.net/tom14/zeszyt4/streszczenie-7.html