Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Issue 14 (4) 2015

October - December 2015
Cover (Inner front) Issue 14 (4) 2015 - Cover (Inner front)
Contents Issue 14 (4) 2015 - Contents
Reviewers Reviewers - 2015

Contents:

Issue 14 (4) 2015, pp. 279-288
Marek Wajdzik, Agata Lenkiewicz-Bardzińska, Jacek Skubis, Paweł Nasiadka, Katarzyna Szyjka
Biometric characteristics of the fox (Vulpes vulpes)in the Bieszczady region
 
Issue 14 (4) 2015, pp. 291-299
Artur Chrzanowski, Wojciech Kubasik, Krzysztof Demski
Tortricidae of the Giant Mountains Species and their potential importancefor the environment
 
Issue 14 (4) 2015, pp. 303-311
Sylwester M. Grajewski, Andrzej Czerniak, Adrian Kasztelan, Dariusz Kayzer, Paweł Szóstakowski
Application of a geotextile to increase the bearing capacity forest roads in wetlands
 
Issue 14 (4) 2015, pp. 315-322
Winicjusz Kasprzyk, Maria Hauke-Kowalska,Władysław Barzdajn, Wojciech Kowalkowski,Robert Korzeniewicz
Comparison of impact of various types of fertilizerson the growth of pedunculate oak (Quercus robur L.)in a forest nursery
 
Issue 14 (4) 2015, pp. 325-333
Anna Kożuch, Rafał Rybski, Krzysztof Adamowicz
Acquisition of external fundingby the Regional Directorate of State Forests in Krosno and directions of their destiny in 2007–2013
 
Issue 14 (4) 2015, pp. 337-345
Agata Rutkowska
Use of IGS region of the ribosomal DNAin the PCR-RFLP techniqueto identify mushrooms of Armillaria
 
Issue 14 (4) 2015, pp. 349-358
Marek Wajdzik, Jacek Skubis, Paweł Nasiadka,Katarzyna Szyjka, Szczepan Borecki
Phenotypic characteristics ofroe deer bucks (Capreolus capreolus)in the Opolskie region, south-western Poland
 
Issue 14 (4) 2015, pp. 361-369
Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Artur Chrzanowski, Andrzej Łabędzki, Andrzej Mazur, Piotr Łakomy,Ryszard Jasiński
Impact of tree stand species diversity on the mortality of pupae of pine beauty (Panolis flammea Schiff.)and pine-hawk moth (Hyloicus pinastri L.) in the plant litter
 

8 matches found

Issue metadata in DOAJ xml format

Issue metadata in POL-index xml format

Issue metadata in DOI CrossRef xml format