Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 10 (4) 2011 pp. 17-27

Marek Kasprowicz, Andrzej M. Jagodziński, Maciej Skorupski, Maria Wojterska, Tomasz Dobies, Izabela Kałucka, Małgorzata Sławska, Anna Wierzbicka, Andrzej Łabędzki, Mirosław Nowiński, Piotr Karolewski, Jacek Oleksyn, Piotr Banaszczak, Stanisław Małek

1Adam Mickiewicz University in Poznań
2
Poznań University of Life Sciences
3
Institute of Dendrology of Polish Academy of Sciences, Kórnik
4
University of Lodz
5
Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW
6
Rogów Arboretum of Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW
7
University of Agriculture in Krakow

THE LIST OF PLANTS, FUNGI AND INVERTEBRATES OF NOBLE FIR (ABIES PROCERA REHDER) EXPERIMENTAL STANDS IN ROGóW ARBORETUM (POLAND)

Keywords: Abies procera, noble fir, biodiversity, vascular plants, macrofungi, nematodes, mites, insects
Abstract:

 

The paper gives a survey of biodiversity of noble fir (Abies procera)stands in Rogów Arboretum on the background of environmental data. Noble fir is native to the mountains of north-western United States. During the study in the Rogów Arboretum we have found 53 taxa of vascular plants and mosses, 51 taxa of macrofungi and 112 of invertebrates in Abies procera stands. The documented biodiversity of planted Abies procera stands has been commented with respective data from natural habitats.

 

pub/.pdf Full text available in english in Adobe Acrobat format:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_4_2011.pdf

For citation:

MLA Kasprowicz, Marek, et al. "The list of plants, fungi and invertebrates of noble fir (Abies procera Rehder) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland)." Acta Sci.Pol. Silv. 10.4 (2011): 17-27.
APA Kasprowicz M., Jagodziński A.M., Skorupski M., Wojterska M., Dobies T., Kałucka I., Sławska M., Wierzbicka A., Łabędzki A., Nowiński M., Karolewski P., Oleksyn J., Banaszczak P., Małek S. (2011). The list of plants, fungi and invertebrates of noble fir (Abies procera Rehder) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Sci.Pol. Silv. 10 (4), 17-27
ISO 690 KASPROWICZ, Marek, et al. The list of plants, fungi and invertebrates of noble fir (Abies procera Rehder) experimental stands in Rogów Arboretum (Poland). Acta Sci.Pol. Silv., 2011, 10.4: 17-27.
Streszczenie w języku polskim:
http://www.forestry.actapol.net/tom10/zeszyt4/streszczenie-2.html