Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (4) 2009 strony: 75-89

Wiesław Zakrzewski, Grzegorz Pinkowski, Andrzej Krauss, Arkadiusz Rentz

Poznań University of Life Sciences

Badanie dokładności wykonania elementów parkietu litego

słowa kluczowe: parkiet lity, zdolność jakościowa, karty kontrolne
streszczenie:

Przedmiotem badań była kontrola dokładności wykonania wymiarów długości i szerokości elementów parkietu litego przeprowadzona w warunkach przemysłowych. Pomiary przeprowadzono w fabryce parkietów w Biadkach. Wyniki badań opracowano z użyciem programu komputerowego STAT-9000 służącego do obliczania wskaźników zdolności jakościowej cp i cpkoraz do tworzenia kart kontrolnych

x¯ – s Shewharta. Badanie zdolności jakościowej oraz stabilności utrzymania wymiarów w procesie produkcyjnym prowadzono w okresie pięciu tygodni kartami kontrolnymi w odniesieniu do wymagań PN-EN 13226. Na podstawie obserwacji wartości wskaźników cp i cpk proces oceniono jako zdolny jakościowo, aczkolwiek jeden raz wystąpił sygnał świadczący o jego rozregulowaniu (niestabilności). Poza tym na pięciu kartach kontrolnych powstały zjawiska typu trend i run.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_4_2009.pdf

For citation:

MLA Zakrzewski, Wiesław, et al. "Investigations on the execution accuracy of solid parquet elements." Acta Sci.Pol. Silv. 8.4 (2009): .
APA Zakrzewski W., Pinkowski G., Krauss A., Rentz A. (2009). Investigations on the execution accuracy of solid parquet elements. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (4),
ISO 690 ZAKRZEWSKI, Wiesław, et al. Investigations on the execution accuracy of solid parquet elements. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue4/abstract-8.html