Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (4) 2009 strony: 37-50

Kazimierz Gądek

University of Agriculture in Krakow

Różnorodność i znaczenie owadów w ekosystemach lasów jodłowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Roztoczańskiego Parku Narodowego

słowa kluczowe: entomofauna, jodła, rezerwaty, lasy gospodarcze
streszczenie:

Praca zawiera wyniki wieloletnich badań nad bioróżnorodnością entomofauny jodły na terenie rezerwatów ścisłych i częściowych Świętokrzyskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przeanalizowano strukturę gatunkową poszczególnych grup funkcjonalnych owadów, ich rolę w ekosystemie oraz wpływ na przebieg naturalnych procesów ekologicznych w środowisku w zależności od stanu zdrowotnego rośliny żywicielskiej. Określono stopień podobieństwa składu gatunkowego entomofauny występującej na analizowanych powierzchniach parków. Podkreślono wielką rolę biologiczną i naukową rezerwatów ścisłych funkcjonujących od wielu dziesiątków lat. Są one niezbędne do tworzenia właściwych warunków rozwoju i przetrwania cennych przyrodniczo gatunków owadów, będących rzadkością w faunie drzewostanów jodłowych na północno-
-wschodniej granicy obszaru naturalnego występowania jodły.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_4_2009.pdf

For citation:

MLA Gądek, Kazimierz. "Diversity and role of insects in fir forest ecosystems in the Świętokrzyski National Park and the Roztoczański National Park." Acta Sci.Pol. Silv. 8.4 (2009): .
APA Gądek K. (2009). Diversity and role of insects in fir forest ecosystems in the Świętokrzyski National Park and the Roztoczański National Park. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (4),
ISO 690 GąDEK, Kazimierz. Diversity and role of insects in fir forest ecosystems in the Świętokrzyski National Park and the Roztoczański National Park. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue4/abstract-4.html