Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (4) 2009 strony: 31-36

Radosław Cieślak, Piotr Łakomy

Poznań University of Life Sciences

Ocena skuteczności inokulacji pniaków sosnowych grzybem Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich w drzewostanie pierwszej generacji na gruncie porolnym

słowa kluczowe: Phlebiopsis gigantea, Heterobasidion annosum sensu stricto, zabezpieczanie pniaków, sosna zwyczajna
streszczenie:

Celem badań była analiza zainfekowania pniaków sosnowych przez H. annosum sensu stricto oraz ich zasiedlenia przez H. annosum s. s. i P. gigantea w roku
po inokulacjipniaków biopreparatem. Badania prowadzono w 40-letnim drzewostanie sosnowym rosnącym na gruncie porolnym, w którym założono dwie powierzchnie badawcze. Po trzebieży pniaki traktowano biopreparatem opartym na grzybie P. gigantea.
Na pniakach nie stwierdzono owocników ani grzybni należących do H. annosum i P. gigantea. Analiza mikologiczna drewna pniakowego wykazała, że 64-72% pniaków było zasiedlone przez P. gigantea, a 14-17% przez H. annosum s. s. Grzybnie obu grzybów izolowano także z korzeni (34-42% zasiedlonych przez H. annosum s. s. i 21-31% przez P. gigantea). Badania potwierdzają zasadność wykonywania zabiegów biologicznej ochrony drzewostanów przez hubą korzeni w celu zmniejszania szkód wyrządzanych przez patogena.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_4_2009.pdf

For citation:

MLA Cieślak, Radosław, and Piotr Łakomy. "The assessment of Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich pine stumps treatment in stand growing in the first generation on the post arable soil." Acta Sci.Pol. Silv. 8.4 (2009): .
APA Cieślak R., Łakomy P. (2009). The assessment of Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich pine stumps treatment in stand growing in the first generation on the post arable soil. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (4),
ISO 690 CIEśLAK, Radosław, ŁAKOMY, Piotr. The assessment of Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich pine stumps treatment in stand growing in the first generation on the post arable soil. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue4/abstract-3.html