Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (4) 2009 strony: 5-23

Wojciech Antkowiak, Anna Materak

Poznań University of Life Sciences

Pomniki przyrody powiatu szamotulskiego (województwo wielkopolskie)

słowa kluczowe: pomnik przyrody, powiat szamotulski, ochrona przyrody
streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki pierwszej w okresie powojennym inwentaryzacji pomników przyrody siedmiu gmin powiatu szamotulskiego: Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły i Wronki. Łącznie zinwentaryzowano 114 pomników przyrody – pojedyncze drzewa stanowią 76,3% wszystkich pomników, a grupy drzew – 20,2%. Pomnikiem jest także stanowisko Osmunda regalis, grupa Pinus mugo oraz dwa głazy narzutowe. Łącznie zinwentaryzowano 384 drzewa 25 gatunków. W przypadku pojedynczych drzew uznanych za pomniki przyrody najliczniejszą grupę tworzą dęby szypułkowe (44 drzewa – 50,6%), a w grupach drzew zdecydowanie przeważają sosny pospolite (201 drzew – 67,7%). Najwięcej pomników występuje w lasach państwowych (57,9%) i parkach podworskich (21,9%). Znakowanych tabliczką Pomnik Przyrody jest 54% drzew w randze pomnika i 60,9% grup drzew, przy czym tylko co ósme drzewo grupowego pomnika ma tabliczkę informacyjną. Tabliczką oznakowano także jeden głaz narzutowy. Najokazalszym drzewem w badanym powiecie jest platan klonolistny z Pożarowa o obwodzie 7,15 m.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_4_2009.pdf

For citation:

MLA Antkowiak, Wojciech, and Anna Materak. "Nature monuments in the Szamotuły county (Wielkopolskie province)." Acta Sci.Pol. Silv. 8.4 (2009): .
APA Antkowiak W., Materak A. (2009). Nature monuments in the Szamotuły county (Wielkopolskie province). Acta Sci.Pol. Silv. 8 (4),
ISO 690 ANTKOWIAK, Wojciech, MATERAK, Anna. Nature monuments in the Szamotuły county (Wielkopolskie province). Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue4/abstract-1.html