Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (3) 2009 strony: 15-27

Grzegorz Górecki, Lesław Łabudzki, Jacek Skubis, Marian Wlazełko

Poznań University of Life Sciences

Wybiórczość biotopowa dzików (Sus scrofa) na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Zielonka” – badania telemetryczne

słowa kluczowe: dzik, wybiórczość biotopowa, radiotelemetria, odłowy, unieruchamianie
streszczenie:

Badania dotyczyły funkcjonowania populacji dzika na terenie dużego (7,5 tys. ha) zwartego kompleksu leśnego. Wykorzystując telemetrię, określono m.in. wielkość użytkowanych areałów osobniczych, areały dobowe oraz prędkość przemieszczania się osobników. Wykazano rozdzielność areałów loch i odyńców. Stwierdzono, że dziki najczęściej przebywały w drzewostanach z dominującą sosną na siedliskach LMśw.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_3_2009.pdf

For citation:

MLA Górecki, Grzegorz, et al. "Habitat selection of wild boar (Sus scrofa) in the Zielonka Game Investigatory Centre – radio telemetry research." Acta Sci.Pol. Silv. 8.3 (2009): .
APA Górecki G., Łabudzki L., Skubis J., Wlazełko M. (2009). Habitat selection of wild boar (Sus scrofa) in the Zielonka Game Investigatory Centre – radio telemetry research. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (3),
ISO 690 GóRECKI, Grzegorz, et al. Habitat selection of wild boar (Sus scrofa) in the Zielonka Game Investigatory Centre – radio telemetry research. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue3/abstract-2.html