Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (2) 2009 strony: 53-60

Włodzimierz Stempski

Wpływ organizacji pracy na poziom wydatkowanej energii i obciążenia statyczne robotnika w trzebieży

słowa kluczowe: pozyskiwanie drewna, trzebież, wysiłek fizyczny
streszczenie:

W pracy oceniono wydatek energetyczny i obciążenie statyczne operatora pilarki pozyskującego drewno w trzebieży drzewostanu sosnowego. Badaniami objęto dwa warianty technologiczne, różniące się organizacją pracy. W wariancie I wszystkie zabiegi technologiczne wykonywał jeden robotnik – operator pilarki, w wariancie II pracowało dwóch operatorów pilarek i pomocnik. Wydatek energetyczny określono na podstawie pomiaru wentylacji płuc, a obciążenie statyczne metodą OWAS. Uzyskane jednostkowe wydatki energetyczne netto operatora pilarki w wariantach przekraczały 20 kJ•min-1 i różniły się między sobą statystycznie istotnie. W obciążeniach statycznych w wariancie II stwierdzono większy udział pozycji niekorzystnie wpływających na układ mięśniowo-szkieletowy operatora.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_2_2009.pdf

For citation:

MLA Stempski, Włodzimierz. "Effect of labour organisation on the level of energy expenditure and static loads of a worker in intermediate cutting." Acta Sci.Pol. Silv. 8.2 (2009): .
APA Stempski W. (2009). Effect of labour organisation on the level of energy expenditure and static loads of a worker in intermediate cutting. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (2),
ISO 690 STEMPSKI, Włodzimierz. Effect of labour organisation on the level of energy expenditure and static loads of a worker in intermediate cutting. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue2/abstract-6.html