Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (2) 2009 strony: 25-29

Krzysztof Jabłoński, Henryk Różański

Fizykochemiczne właściwości zrębków sosnowych wyprodukowanych z pozostałości zrębowych

słowa kluczowe: pozostałości zrębowe, biomasa, wartość opałowa, popiół
streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań nad określeniem ilości biomasy w postaci gałęzi i wierzchołków drzew tworzących pozostałości zrębowe, a następnie nad wartością opałową i wilgotnością uzyskanego surowca, a także składem popiołów uzyskanych ze spalenia zrębków w palenisku fluidalnym. Badania wykazały, że pozostałości zrębowe stanowią około 17% części nadziemnej drzew, co w przeliczeniu na powierzchnie 1 ha daje około 52,8 t/ha. Wartość opałowa uzyskanych zrębków zmniejszała się w miarę wzrostu długości okresu składowania zrębków i wynosiła dla zrębków świeżych – 7,8 MJ/kg, po czterech miesiącach – 12,9 MJ/kg, natomiast po ośmiu miesiącach – 16,2 MJ/kg. Popiół uzyskany ze spalenia zrębków w złożu fluidalnych cechował się znacznym udziałem procentowym krzemionki (62%), wynikającym z obecności piasku jako wypełniacza złoża. Udział CaO wynosił 6%, MgO – 2,8%, a Na2O – 0,4%.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_2_2009.pdf

For citation:

MLA Jabłoński, Krzysztof, and Henryk Różański. "Physical and chemical properties of pine wood chips produced from logging residues." Acta Sci.Pol. Silv. 8.2 (2009): .
APA Jabłoński K., Różański H. (2009). Physical and chemical properties of pine wood chips produced from logging residues. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (2),
ISO 690 JABłOńSKI, Krzysztof, RãŬAńSKI, Henryk. Physical and chemical properties of pine wood chips produced from logging residues. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue2/abstract-3.html