Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (2) 2009 strony: 5-16

Natalia Bordewicz, Dorota Wrońska-Pilarek

Dendroflora zabytkowego parku w Złakowie (województwo zachodniopomorskie)

słowa kluczowe: dendroflora, park zabytkowy, Złakowo
streszczenie:

Dendroflora parku w Złakowie liczy 36 taksonów. Zinwentaryzowano 1465 drzew. Na obszarze parku dominują gatunki związane ze zbiorowiskami żyznych lasów liściastych. Najliczniej występuje Carpinus betulus, do gatunków pospolitych należą także Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior i Quercus robur. Za cenne uznano 203 drzewa, w tym 77 drzew o obwodach pomnikowych, 35 zbliżonych do pomnikowych oraz 91 drzew okazałych. Znaczne obwody najczęściej osiągają Carpinus betulus, Quercus robur, Fagus sylvatica, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior oraz Acer platanoides.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_2_2009.pdf

For citation:

MLA Bordewicz, Natalia, and Dorota Wrońska-Pilarek. "Dendroflora of a monumental park in Złakowo (Postomino commune, West-Pomeranian viovodeship)." Acta Sci.Pol. Silv. 8.2 (2009): .
APA Bordewicz N., Wrońska-Pilarek D. (2009). Dendroflora of a monumental park in Złakowo (Postomino commune, West-Pomeranian viovodeship). Acta Sci.Pol. Silv. 8 (2),
ISO 690 BORDEWICZ, Natalia, WROńSKA-PILAREK, Dorota. Dendroflora of a monumental park in Złakowo (Postomino commune, West-Pomeranian viovodeship). Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue2/abstract-1.html