Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (4) 2008 strony: 45-54

Zenon Pilarek, Paweł Mielnicki

Przyczyny uszkodzeń łańcuchowych pilarek spalinowych

słowa kluczowe: pilarki spalinowe, przyczyny uszkodzeń, naprawy
streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki rocznych obserwacji dotyczących głównych przyczyn uszkodzeń łańcuchowych pilarek spalinowych różnych producentów. Obserwacje prowadzono w dwóch autoryzowanych punktach naprawczych. Stwierdzono, że największą grupę serwisowanych urządzeń tworzyły pilarki nowe podlegające bezpłatnemu przeglądowi gwarancyjnemu. Natomiast główne przyczyny uszkodzeń dotyczyły układu zasilania oraz korpusu i układu tłokowo-korbowego (łącznie 50% uszkodzeń). Najmniejszą liczbą usterek odznaczały się: układ wydechowy, a następnie urządzenia rozruchowe oraz elementy bezpieczeństwa pracy. Większość uszkodzeń wynikała ze stosowania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, złej obsługi i niedostatecznej wiedzy użytkowników, a także z rozbieżności pomiędzy przeznaczeniem urządzenia a rzeczywistymi warunkami pracy.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_4_2008.pdf

For citation:

MLA Pilarek, Zenon, and Paweł Mielnicki. "Causes of defects of power chainsaws." Acta Sci.Pol. Silv. 7.4 (2008): .
APA Pilarek Z., Mielnicki P. (2008). Causes of defects of power chainsaws. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (4),
ISO 690 PILAREK, Zenon, MIELNICKI, Paweł. Causes of defects of power chainsaws. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue4/abstract-5.html