Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (1) 2008 strony: 75-92

Maciej Witrylak

Badania nad biologią, ekologią i znaczeniem gospodarczym Ips amitinus (Eichh.) (Col., Scolytidae) w lasach doświadczalnych w Krynicy (Beskid Sądecki, południowa Polska)

słowa kluczowe: Ips amitinus, biologia, ekologia, fenologia, cykl rozwojowy, znaczenie gospodarcze
streszczenie: Spośród 392 świerków rosnących na wysokości 700-800 m n.p.m. w Beskidzie Sądeckim (49°35’ N, 19°31’ E, południowa Polska), opanowanych przez owady kambio- i ksylofagiczne, 110 (28,1%) było również zaatakowanych przez Ips amitinus (Eichh.). Kornik ten najchętniej zasiedlał osłabione drzewa stojące III-V klasy wieku oraz drzewa niedawno wywrócone, złamane i ścięte. Najliczniej występował w środkowej części strzały, gdzie grubość kory wynosiła 2-3 mm, zasiedlając średnio 38,4% jej długości. Na pojedynczym drzewie I. amitinus zawsze występował w zespołach owadów kambio- i ksylofagicznych składających się z 2-12 gatunków. Wyprowadzał on tylko jedno pokolenie w roku wraz z pokoleniem siostrzanym. Przebieg cyklu rozwojowego przedstawiono na tle fenologii roślin leśnych. Stwierdzono występowanie trzech stadiów larwalnych. Podano również wymiary ciała wszystkich stadiów rozwojowych i wymiary poszczególnych elementów żerowiska. I. amitinus odgrywa ważną rolę w dobijaniu osłabionych świerków. Stwierdzono dużą przydatność drzew pułapkowych wykładanych na Ips typographus również do zwalczania I. amitinus.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_1_2008.pdf

For citation:

MLA Witrylak, Maciej. "Studies of the biology, ecology, phenology, and economic importance of Ips amitinus (Eichh.) (Col., Scolytidae) in experimental forests of Krynica (Beskid Sądecki, southern Poland)." Acta Sci.Pol. Silv. 7.1 (2008): .
APA Witrylak W. (2008). Studies of the biology, ecology, phenology, and economic importance of Ips amitinus (Eichh.) (Col., Scolytidae) in experimental forests of Krynica (Beskid Sądecki, southern Poland). Acta Sci.Pol. Silv. 7 (1),
ISO 690 WITRYLAK, Maciej. Studies of the biology, ecology, phenology, and economic importance of Ips amitinus (Eichh.) (Col., Scolytidae) in experimental forests of Krynica (Beskid Sądecki, southern Poland). Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume7/issue1/abstract-7.html