Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (1) 2008 strony: 39-51

Małgorzata Polna

Zasoby, produkcyjność i produktywność lasów w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce w latach 1991-2005

słowa kluczowe: lasy, zasoby leśne, produkcyjność, produktywność, zasobność drzewostanów
streszczenie: W pracy przedstawiono potencjał produkcyjny lasów PGL Lasy Państwowe w latach 1991-2005. Ponadto przeanalizowano zmiany, które wystąpiły w badanych latach i uzasadniono ich przyczyny. Badania wykazały ewidentny wzrost produkcyjności lasu mierzonej miąższością, przyrostem bieżącym i przeciętnym miąższości drzewostanów. Pozytywnym zmianom ulega struktura gatunkowa i wiekowa zasobów drzewnych. Pozyskanie drewna również cechuje tendencja wzrostowa. Wzrost ten jest możliwy dzięki zwiększeniu się zasobów drzewnych w ostatnich latach oraz prowadzeniu polityki leśnej mającej na celu niedopuszczenie do zmniejszenia jakości drewna na pniu.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_1_2008.pdf

For citation:

MLA Polna, Małgorzata. "Resources and productivity of woodland under the management of State Forests in Poland in the years 1991-2005." Acta Sci.Pol. Silv. 7.1 (2008): 39-51.
APA Polna M. (2008). Resources and productivity of woodland under the management of State Forests in Poland in the years 1991-2005. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (1), 39-51
ISO 690 POLNA, Małgorzata. Resources and productivity of woodland under the management of State Forests in Poland in the years 1991-2005. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.1: 39-51.
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume7/issue1/abstract-4.html