Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (1) 2008 strony: 5-18

Leszek Bolibok

Ograniczenia w stosowaniu funkcji Ripleya do badania struktury przestrzennej drzewostanów rozmieszczenia niejednorodne

słowa kluczowe: funkcja K(t) Ripleya, rozmieszczenie drzew, rozmieszczenie niejednorodne
streszczenie: Dzięki dużej dostępności odpowiedniego oprogramowania coraz łatwiejsze staje się zastosowanie funkcji Ripleya K(t) do analizy danych o rozmieszczeniu pni drzew w drzewostanie. Niestety nie każdy zestaw danych nadaje się do analizy za pomocą klasycznego estymatora funkcji K(t). Duże kierunkowe zmiany zagęszczenia drzew na badanej powierzchni powodują, że estymator może wskazywać skupiskowość rozmieszczenia drzew w sytuacji, gdy ona nie istnieje. W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczącej rozwiązania tego problemu za pomocą podziału badanej powierzchni na mniejsze powierzchnie jednorodne. Analizy rozmieszczenia drzew w obrębie tych powierzchni mogą dostarczyć wartościowych informacji o strukturze badanego drzewostanu. Podano również przykłady analiz wykonanych dzięki wykorzystaniu powszechnie dostępnego oprogramowania.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_1_2008.pdf

For citation:

MLA Bolibok, Leszek. "Limitations of Ripley’s K(t) function use in the analysis of spatial patterns of tree stands with heterogeneous structure." Acta Sci.Pol. Silv. 7.1 (2008): .
APA Bolibok L. (2008). Limitations of Ripley’s K(t) function use in the analysis of spatial patterns of tree stands with heterogeneous structure. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (1),
ISO 690 BOLIBOK, Leszek. Limitations of Ripley’s K(t) function use in the analysis of spatial patterns of tree stands with heterogeneous structure. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue1/abstract-1.html