Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (4) 2007 strony: 107-122

Wiesław Zakrzewski, Adam Białas, Grzegorz Pinkowski, Andrzej Krauss

Badania dokładności wymiarowej i struktury powierzchni połączenia czopowego

słowa kluczowe: gniazdo, czop, tolerancja pasowania, krzywa nośności
streszczenie: W pracy badano tolerancje wykonania i krzywe nośności powierzchni połączenia czopowego występujące w warunkach przemysłowych. Posługując się obrazami graficznymi pasowań poszerzonymi o udział skrajni zarysu nierówności, podjęto próbę wyjaśnienia wpływu skrajni zarysu nierówności na charakter pasowania.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/11_4_2007.pdf

For citation:

MLA Zakrzewski, Wiesław, et al. "Investigations on the dimensional accuracy and surface structure of a tenon joint." Acta Sci.Pol. Silv. 6.4 (2007): .
APA Zakrzewski W., Białas A., Pinkowski G., Krauss A. (2007). Investigations on the dimensional accuracy and surface structure of a tenon joint. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (4),
ISO 690 ZAKRZEWSKI, Wiesław, et al. Investigations on the dimensional accuracy and surface structure of a tenon joint. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.4: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue4/abstract-11.html