Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (3) 2007 strony: 89-95

Wojciech Szewczyk

Występowanie Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. w korzeniach powalonych drzew w drzewostanach sosnowych rosnących na gruntach porolnych Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka

słowa kluczowe: Heterobasidion annosum, wiatrowały, grunty porolne
streszczenie: Drzewa porażone przez hubę korzeni są bardziej podatne na skutki silnych wiatrów. W styczniu 2007 roku wichura, która przeszła m.in. nad Nadleśnictwem Doświadczalnym Zielonka wyrządziła spore straty w drzewostanach. W pracy postanowiono sprawdzić czy korzenie wywróconych drzew były zasiedlone przez Heterobasidion annosum. Stwierdzono obecność zgnilizny w 83% korzeni, a obecność patogena w 53%.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_3_2007.pdf

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech. "Occurrence of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. in the roots of blown down trees in Scots pine stands growing on post-agricultural soil of the Experimental Forest District Zielonka." Acta Sci.Pol. Silv. 6.3 (2007): .
APA Szewczyk W. (2007). Occurrence of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. in the roots of blown down trees in Scots pine stands growing on post-agricultural soil of the Experimental Forest District Zielonka. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (3),
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech. Occurrence of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. in the roots of blown down trees in Scots pine stands growing on post-agricultural soil of the Experimental Forest District Zielonka. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue3/abstract-9.html