Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (3) 2007 strony: 33-39

Roman Gornowicz, Zenon Pilarek, Stanisław Gałązka

Przeżywalność sosny zwyczajnej w okresie 5 lat od założenia uprawy w zależności od sposobu przygotowania powierzchni pozrębowej do odnowienia

słowa kluczowe: sosna zwyczajna, uprawa sosnowa, przeżywalność sosny
streszczenie: Na przeżywalność pięcioletniej uprawy sosnowej istotny wpływ mają sposoby przygotowania gleby i zastosowane metody zagospodarowania pozostałości zrębowych. Największą przeżywalność sosny stwierdzono na uprawie założonej na powierzchniach z pozostawionymi resztkami pozrębowymi, niezależnie od sposobu traktowania tych resztek. Istotnie mniejszą przeżywalność sosny odnotowano na powierzchniach, na których spalono gałęzie z igliwiem bądź też usunięto pozostałości zrębowe z powierzchni. Z kolei najlepszym sposobem przygotowania gleby pod względem przeżywalności uprawy okazało się naoranie wałków pługofrezarką. Wyoranie bruzd pługami LPz-75 i U-162 spowodowało, że przeżywalność sosny była istotnie mniejsza.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_3_2007.pdf

For citation:

MLA Gornowicz, Roman, et al. "Survivability of Scots pine during the period of 5 years from the cultivation establishment in relation to the way of the preparation of the clear-cut surface for regeneration." Acta Sci.Pol. Silv. 6.3 (2007): .
APA Gornowicz R., Pilarek Z., Gałązka S (2007). Survivability of Scots pine during the period of 5 years from the cultivation establishment in relation to the way of the preparation of the clear-cut surface for regeneration. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (3),
ISO 690 GORNOWICZ, Roman, PILAREK, Zenon, GAłąZKA, Stanisław. Survivability of Scots pine during the period of 5 years from the cultivation establishment in relation to the way of the preparation of the clear-cut surface for regeneration. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue3/abstract-4.html