Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (3) 2007 strony: 17-23

Karol Chlebowski

Analiza skuteczności rozdrabniania pozostałości zrębowych rozdrabniaczem Meri Crusher MJ 2,3 DT

słowa kluczowe: pozostałości zrębowe, rozdrabniacz, skuteczność rozdrabniania
streszczenie: Artykuł przedstawia skuteczność procesu rozdrabniania pozostającej na zrębie arbomasy. W przeprowadzonych badaniach poddano analizie rozdrabniacz Meri Crusher MJ 2,3 DT, który został zagregatowany z ciągnikiem klasy 1,4 marki Crystal. W celu ustalenia rzeczywistej skuteczności rozdrobnienia, pomiary wykonano przed i po utylizacji pozostałości zrębowych. Przeprowadzona analiza wykazała, iż spadek wymiarów pozostałości zrębowych był większy w zakresie ich długości niż średnicy. Uzyskany wynik rozdrabniania arbomasy okazał się zadowalający z punktu widzenia możliwości późniejszego mechanicznego przygotowania powierzchni do odnowień.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_3_2007.pdf

For citation:

MLA Chlebowski, Karol. "The analysis of the effectiveness of grinding of chip residue by Meri Crusher MJ 2.3 DT." Acta Sci.Pol. Silv. 6.3 (2007): .
APA Chlebowski K. (2007). The analysis of the effectiveness of grinding of chip residue by Meri Crusher MJ 2.3 DT. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (3),
ISO 690 CHLEBOWSKI, Karol. The analysis of the effectiveness of grinding of chip residue by Meri Crusher MJ 2.3 DT. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue3/abstract-2.html