Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (3) 2007 strony: 5-15

Anna Barszcz, Krzysztof Michalec

Jakość surowca świerkowego z drzew zróżnicowanych grubościowo z terenu Beskidów

słowa kluczowe: surowiec świerkowy, drzewa grubsze i cieńsze, wady drewna
streszczenie: Postępujący proces starzenia się drzewostanów w Polsce i w Europie pozwala prognozować wzrost podaży drewna o dużych dymensjach. W pracy porównano wybrane cechy jakościowe drewna drzew o dużych pierśnicach (równych lub większych od 40 cm) z cechami drewna drzew cieńszych, na przykładzie świerka pospolitego z terenu Beskidów. Grupa świerków grubszych (pierśnice 40 cm i większe) charakteryzowała się większą liczbą sztuk z wadami drewna, w tym z sękami otwartymi i symptomami zarośniętych sęków, natomiast w porównaniu z drzewami cieńszymi mniejszą liczbą drzew z martwicami, zgniliznami i krzywiznami. Bezwzględny rozmiar zgnilizny na przekroju poprzecznym pnia był większy u drzew grubszych. Charakteryzowały się też one mniejszą średnią szerokością przyrostów rocznych. Porównywane grupy nie różniły się istotnie wysokością położenia pierwszych wad na pniach drzew.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_3_2007.pdf

For citation:

MLA Barszcz, Anna, and Krzysztof Michalec. "Spruce timber quality in trees with different thickness from the Beskidy Mts." Acta Sci.Pol. Silv. 6.3 (2007): .
APA Barszcz A., Michalec K. (2007). Spruce timber quality in trees with different thickness from the Beskidy Mts. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (3),
ISO 690 BARSZCZ, Anna, MICHALEC, Krzysztof. Spruce timber quality in trees with different thickness from the Beskidy Mts. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue3/abstract-1.html