Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (2) 2007 strony: 21-44

Andrzej Mazur, Dawid Tkocz, Mariusz Urban

Chrząszcze kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) jako element monitoringu ekosystemów leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego
Część I. Aspekt jesienny

słowa kluczowe: monitoring ekologiczny, ekosystemy leśne, Karkonoski Park Narodowy, Coleoptera, Staphylinidae
streszczenie: W latach 2002 i 2003 w okresie jesiennym z 630 kołowych powierzchni monitoringowych leżących na obszarze ekosystemów leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego pobrano próby ściółki z powierzchni 0,04 (w 2002 roku) i 0,16 m2 (w 2003 roku) w celu rozpoznania składu gatunkowego epigeicznych zgrupowań kusakowatych i ich charakterystyki zoocenologicznej. Chrząszcze kusakowate w liczbie 136 osobników stwierdzono w 87 próbach. Zaliczono je do 32 taksonów. Przeprowadzono analizy wyróżnionych zgrupowań Staphylinidae za pomocą wskaźników zoocenologicznych (stałości i dominacji występowania, bogactwa gatunkowego Margalefa, różnorodności gatunkowej Shanonna-Weavera, wierności zgrupowania, wskaźnika Bohača i wartości ekologicznej zgrupowania) dla obwodów ochronnych Karkonoskiego Parku Narodowego oraz regla dolnego i górnego. Stwierdzono, że gatunkami dominującymi są Othius subuliformis Steph., Geostiba circellaris (Grav.) i Amischa analis (Grav.). W zgrupowaniach Staphylinidae występujących w lasach regla dolnego wyróżniono 16 taksonów i stwierdzono wyraźną dominację Othius subuliformis i Geostiba circellaris. Zgrupowania Staphylinidae występujące w strefie regla górnego składają się z 26 taksonów i wykazują strukturę dominacyjną charakterystyczną dla niezakłóconych systemów ekologicznych z wysoką frekwencją Othius subuliformis, Amischa analis i Geostiba circellaris.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_2_2007.pdf

For citation:

MLA Mazur, Andrzej, et al. "Rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) as an element of monitoring of forest ecosystems in the Karkonosze National Park
Part I. The autumn season aspect." Acta Sci.Pol. Silv. 6.2 (2007): .
APA Mazur A., Tkocz D., Urban M. (2007). Rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) as an element of monitoring of forest ecosystems in the Karkonosze National Park
Part I. The autumn season aspect. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (2),
ISO 690 MAZUR, Andrzej, TKOCZ, Dawid, URBAN, Mariusz. Rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) as an element of monitoring of forest ecosystems in the Karkonosze National Park
Part I. The autumn season aspect. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue2/abstract-4.html