Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (2) 2007 strony: 5-9

Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński

Wpływ wyciągów olejowych z roślin wybranych gatunków na żerowanie chrząszczy szeliniaka sosnowca Hylobius abietis (L.) na pędach sosny zwyczajnej

słowa kluczowe: Hylobius abietis, wyciągi olejowe, antyfidanty, deterenty
streszczenie: Celem badań było stwierdzenie czy wyciągi olejowe uzyskane z roślin należących do 22 wybranych gatunków zawierają substancje ograniczające żerowanie chrząszczy Hylobius abietis na pędach Pinus sylvestris. Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych. Wykazano statystycznie istotne zmniejszenie wielkości uszkodzeń na gałązkach sosnowych traktowanych wyciągiem olejowym z liści Lycopersicon esculentum. Natomiast wyciągi z liści Papaver rhoeas i Junlans regia zwiększały żerowanie chrząszczy szeliniaka sosnowca.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_2_2007.pdf

For citation:

MLA Korczyński, Ignacy, and Robert Kuźmiński. "The effect of oil extracts of selected plant species on feeding of large pine weevil Hylobius abietis (L.) beetles on Scots pine shoots." Acta Sci.Pol. Silv. 6.2 (2007): .
APA Korczyński I., Kuźmiński R. (2007). The effect of oil extracts of selected plant species on feeding of large pine weevil Hylobius abietis (L.) beetles on Scots pine shoots. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (2),
ISO 690 KORCZYńSKI, Ignacy, KUŪMIńSKI, Robert. The effect of oil extracts of selected plant species on feeding of large pine weevil Hylobius abietis (L.) beetles on Scots pine shoots. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue2/abstract-1.html